جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 180ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

210متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه گلدشت

رهن : 165ميليون

3 خواب 157متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معلم

رهن : 150ميليون اجاره : 7ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 170ميليون

150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما رومی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 150ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معلم

رهن : 150ميليون اجاره : 7ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top