جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 180ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون اجاره : 19ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه مغازه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 150ميليون

3 خواب 168متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 150ميليون

2 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه هفتم, جنوبی غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 150ميليون

3 خواب 168متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 790ميليون رهن : 150ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 4ميليارد رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

2000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 5ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 40ميليون

5000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : کارشناسي رهن : 200ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 400متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شرقی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : کارشناسي رهن : 200ميليون اجاره : 12ميليون

3 خواب 700متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه سالن, سیستم نقشه گاراژ, براصلی, نما سرامیک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top