جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 160ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 150ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 185ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 185ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 150ميليون

5 خواب 150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, دو نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 160ميليون اجاره : 10تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 180ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه وللیعصر

رهن : 170ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوازدهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران - مبعث

رهن : 160ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه امیر کبیر - یقطین شمالی

رهن : 200ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top