جستجوی ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 200ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 150ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جبل الدراک

رهن : 150ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه یازدهم, جنوبی غربی, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 180ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 200ميليون اجاره : 10ميليون

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 4.2ميليارد رهن : 150ميليون اجاره : 9ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری و اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 190ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top