جستجوی ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 150ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 150ميليون اجاره : 9ميليون

5 خواب 250متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 150ميليون اجاره : 9تومان

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 150ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 165ميليون اجاره : 50تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 150ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 440متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 150ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه ناحیه صنعتی

رهن : 160ميليون اجاره : 1تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top