جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 180ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در منطقه معالی آباد

رهن : 170ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه هفتم, سیستم نقشه 7طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 148متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 170ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه هفتم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 170ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه هفتم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 150ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 200ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 150ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 180ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 180ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top