جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 180ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 150ميليون

3 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 13سال , طبقه ششم, سیستم نقشه 12طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : کارشناسي رهن : 200ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 400متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شرقی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : کارشناسي رهن : 200ميليون اجاره : 12ميليون

3 خواب 700متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه سالن, سیستم نقشه گاراژ, براصلی, نما سرامیک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : کارشناسي رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

4 خواب 1400متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

نمایشگاه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : کارشناسي رهن : 200ميليون اجاره : 40ميليون

580متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه نمایشگاه, سیستم نقشه نمایشگاه, غربی, نما البوندی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارواش جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارواش, سن بنا 7سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارواش, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گویم

رهن : 150ميليون اجاره : 17ميليون

300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 150ميليون اجاره : 17ميليون

500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارواش جهت رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 200ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارواش, سن بنا 10سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارواش, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top