جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 180ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه برج ها

رهن : 170ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

مغازه<غرفه جهت رهن در کیش منطقه بازارها

رهن : 200ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه زرهی-شبان

رهن : 160ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند آماده, ...

جزئیات ملک

رستوران جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر -کسایی

رهن : 150ميليون اجاره : 8ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه یزدانمهر

رهن : 200ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گویم

رهن : 150ميليون اجاره : 16ميليون

1600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

انبارموادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گویم

رهن : 150ميليون اجاره : 16ميليون

1600متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 170ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه عادل آباد

رهن : 150ميليون

75متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top