جستجوی ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 150ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 340متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 195ميليون

4 خواب 305متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 200ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

230متر متر مربع

کاربری غذایی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 865ميليون رهن : 185ميليون

3 خواب 192متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 170ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 150ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 175ميليون

3 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 150ميليون اجاره : 5تومان

3 خواب 340متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 150ميليون اجاره : 5تومان

340متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top