جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 155ميليون

4 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 150ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تحویلی

رهن : 150ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه 2 طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار ارتش

رهن : 150ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 155ميليون

4 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 160ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 155ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 150ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,معاوضه در شیراز منطقه بربلوار جمهوری

رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top