جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ادبیات

رهن : 150ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ابتدای خیابان چمران

رهن : 200ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 180ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 180ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 185ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 180ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرصت شیرازی

رهن : 200ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 12سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 170ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 200ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 18سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top