جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 150ميليون

3 خواب 147متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 650ميليون رهن : 180ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 200ميليون اجاره : 22ميليون

190متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 150ميليون

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب 450متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 200ميليون

35متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در مشهد منطقه فردوسی

رهن : 150ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در مشهد منطقه سجاد

رهن : 160ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در مشهد منطقه سجاد

رهن : 160ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 550ميليون رهن : 170ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top