جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در منطقه معالی آباد

رهن : 180ميليون

3 خواب 142متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جبل الدراک

رهن : 165ميليون

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 165ميليون

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوارجمهوری

رهن : 150ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه نخست, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 150ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 177متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 150ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

قیمت کل : 950ميليون رهن : 200ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 150ميليون اجاره : 5تومان

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 170ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, سیستم نقشه تک واحدی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه همت شمالی

رهن : 200ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دو طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top