جستجوی ملک

خونه ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

5 خواب 1700متر متر مربع

سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 630ميليون رهن : 160ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 558ميليون رهن : 160ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن,فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 900ميليون رهن : 180ميليون

3 خواب 226متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 6.24ميليارد رهن : 150ميليون اجاره : 12ميليون

9 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه سفین

رهن : 175ميليون

4 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, نما سنگ, سند سند كشوري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 150ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه پنج طبقه, نما 3سانتی, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 150ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 165ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 612ميليون رهن : 165ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top