جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

180متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 170ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 170ميليون

3 خواب 182متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 160ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 900ميليون رهن : 200ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 200ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 170ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 150ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top