جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان معلم

رهن : 180ميليون اجاره : 20تومان

3 خواب 205متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 150ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ابریشمی

رهن : 200ميليون

3 خواب 173متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 200ميليون

3 خواب 270متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معلم

رهن : 180ميليون

3 خواب 205متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 200ميليون اجاره : 45ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 160ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 150ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه نیایش

رهن : 160ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 150ميليون

4 خواب 400متر متر مربع

سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top