جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در منطقه معالی آباد

رهن : 170ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه هفتم, سیستم نقشه 7طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در منطقه صنایع

رهن : 180ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 200ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 150ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 180ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 180ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 900ميليون رهن : 160ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 150ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 180ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top