جستجوی ملک

طبقه دوم منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 165ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 200ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 155ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 165ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه معلم

رهن : 200ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.19ميليارد رهن : 200ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, غربی(نمیدونند دقیق), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 850ميليون رهن : 180ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 850ميليون رهن : 150ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, شمالی غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 648ميليون رهن : 150ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در بجنورد منطقه فردوسی

رهن : 200ميليون

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top