جستجوی ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 170ميليون

3 خواب 246متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 160ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستاد

رهن : 200ميليون اجاره : 22ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 160ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون اجاره : 35ميليون

200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه مناطق دیگر

رهن : 150ميليون اجاره : 1.3ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : کارشناسي رهن : 160ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 200ميليون اجاره : 4ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ک8ابریشمی

رهن : 200ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ک1ابریشمی

رهن : 160ميليون

3 خواب

سن بنا 10سال , طبقه نخست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top