جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه استقلال

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 150ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 962ميليون رهن : 150ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه چمران

رهن : 200ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در منطقه قصرالدشت

رهن : 150ميليون اجاره : 5ميليون

220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه جمهوری

رهن : 150ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در منطقه امیرکبیر

رهن : 160ميليون

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه فرهنگشهر

رهن : 165ميليون

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top