جستجوی ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.1ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 15ميليون

600متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 10سال , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

نمایشگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه مرکزشهر

قیمت کل : 5.426ميليارد رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

217متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه نمایشگاه, سیستم نقشه نمایشگاه, مرکزشهر, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 5ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 40ميليون

5000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

نمایشگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : 7ميليارد رهن : 150ميليون اجاره : 35ميليون

500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه تجاری, غربی, نما کنیتکس, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن,فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 576ميليون رهن : 150ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 180ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل معالی آباد

رهن : 150ميليون

4 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 150ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 169ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 25سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top