جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 150ميليون اجاره : 30ميليون

240متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

240متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 160ميليون

3 خواب 182متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 200ميليون اجاره : 25تومان

140متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه معلم

رهن : 200ميليون اجاره : 5ميليون

80متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 180ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه فردوسی

رهن : 165ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 160ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

240متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 150ميليون اجاره : 30ميليون

340متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top