جستجوی ملک

انباربزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارنصر

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

1000متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

فروشگاه بزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 150ميليون اجاره : 8ميليون

160متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه فروشگاه, غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

نمایشگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه مرکزشهر

قیمت کل : 5.426ميليارد رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

217متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه نمایشگاه, سیستم نقشه نمایشگاه, مرکزشهر, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 150ميليون اجاره : 27ميليون

1500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

فروشگاه بزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارپاسداران

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه فروشگاه, سیستم نقشه فروشگاه, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 200ميليون

3 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 150ميليون اجاره : 17.5ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

8 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون اجاره : 35ميليون

200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top