جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 150ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 170ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 170ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 880ميليون رهن : 165ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.175ميليارد رهن : 180ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 157متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 4ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 22ميليون

400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هفتم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 150ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه ششم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 150ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه تک واحدی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 200ميليون اجاره : 400تومان

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top