جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 150ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 150ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 150ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 180ميليون

3 خواب 142متر متر مربع

سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 180ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 150ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در منطقه مطهری

رهن : 200ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه قدوسی شرقی

رهن : 150ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در منطقه جمهوری

رهن : 150ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : کارشناسي رهن : 200ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 400متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شرقی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top