جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 300ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو بر, نما کامپوزیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه هوابرد

رهن : 30ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عدالت شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

27متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پاسداران آقایی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه طبقه منزل, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 58ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه هوابرد

رهن : 30ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 15ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top