جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 8ميليون اجاره : 750تومان

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

4 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران -چوگان

رهن : 30ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خونه ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگاد

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه تهرانسر اصلی

رهن : 20ميليون اجاره : 750تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه 1, شمالی جنوبی, نما اجر 3 سانت, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 22متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مجتمع مهندسین

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امیریه جنوبی

رهن : 2ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 25ميليون اجاره : 700تومان

105متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top