جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 15ميليون اجاره : 800تومان

21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 10ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه زیرزمین, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک نما, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 6ميليون اجاره : 750تومان

170متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما بلوک نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 80ميليون اجاره : 800تومان

10متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 70ميليون اجاره : 700تومان

10متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

12متر متر مربع

کاربری تجاری و اداری, سن بنا , طبقه اول, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top