جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 35ميليون اجاره : 700تومان

65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه فرشته جنوبی

رهن : 90ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جبل الدراک

رهن : 100ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه نهم, شرقی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه نهم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی شرقی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه اطلسی

رهن : 7ميليون اجاره : 700تومان

3متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 58متر متر مربع

سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 60ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سویت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 17ميليون اجاره : 800تومان

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top