جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه رزمندگان

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 65ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 12ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 65ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 35ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه 60 -, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 192ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 6سال , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top