جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 30ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 50متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 4ميليون اجاره : 700تومان

10متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 40ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 55متر متر مربع

سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خ دانشگاه

رهن : 7ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top