جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 18متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ادبیات

رهن : 15ميليون اجاره : 800تومان

4 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خسروشهر

رهن : 30ميليون اجاره : 800تومان

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 60ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه لاله

رهن : 15ميليون اجاره : 800تومان

13متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در منطقه گلدیس فاز 1

رهن : 30ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ادبیات

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه خیابان حکیم نصرالله فرعی۲۰

رهن : 8ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 40متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top