جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

سوییت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 40ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه نیم طبقه پائین, سیستم نقشه سوئیت, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 35ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 35ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 40ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه زیرزمین, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 40ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 35ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه 60 -, شمالی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top