جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ابتدای خیابان چمران

رهن : 200ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 80ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 200ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 18ميليون اجاره : 800تومان

70متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 6ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 80ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 80ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 90ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 80ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 9ميليون اجاره : 700تومان

17متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top