جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چهارراه ذوالنوار

قیمت کل : 320ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 17 شهریور ک بلبل

رهن : 80ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 102متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مجتمع خلیج فارس

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 35ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

اجاره : 700تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه چهارطبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 198ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,فروش در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 300ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 45ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 8ميليون اجاره : 800تومان

22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top