جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 7 اجاره : 7

1 خواب

سن بنا 25سال , طبقه همکف, شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سرباز بلوک رفاه بلوک11 ط اخر

قیمت کل : 7 رهن : 5 اجاره : 7

1 خواب 7 متر مربع

سن بنا 20سال , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند اوقافی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی - باغ حوض

رهن : 1 اجاره : 8

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در تبریز منطقه خیابان امام خمینی

رهن : 5 اجاره : 7

1 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 1 اجاره : 8

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 5 اجاره : 8

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خ ورزش

رهن : 5 اجاره : 8

2 خواب 9 متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, غربی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 2 اجاره : 8

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 1 اجاره : 8

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه بجنورد

قیمت کل : 7 رهن : 1 اجاره : 7

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top