جستجوی ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 300ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

منزل ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 300ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در گرگان منطقه خیابان بهشتی

رهن : 250ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما کنیتکس, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگیان

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 6ميليون اجاره : 750تومان

30متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 30ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

اجاره : 700تومان

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 20ميليون اجاره : 750تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 12ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top