جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 1

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جهادسازندگی

رهن : کارشناسي اجاره : 700تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باغ ارم

رهن : 200ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

13متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز (آزادی)

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

15متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 14سال , طبقه نخست, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگاد

رهن : 90ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه چهارم, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 150ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 80ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه پاسارگاد

رهن : 90ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top