جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه ناحیه صنعتی

رهن : 12ميليون اجاره : 800تومان

60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 44متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه فرهنگ

رهن : 80ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

35متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه اداری, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, دو نبش, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه معلم

رهن : 2ميليون اجاره : 700تومان

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شرقی, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

50متر متر مربع

کاربری تولیدی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

رهن : 110ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه پنج طبقه, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top