جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 1 اجاره : 7

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 5 اجاره : 7

8 متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 1 اجاره : 8

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرگاز

رهن : 1 اجاره : 8

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 2 اجاره : 7

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیابان آزادی

رهن : 5 اجاره : 7

1 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 1 اجاره : 7

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 4 اجاره : 7

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

اجاره : 7

1 خواب 1 متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغمیشه

رهن : 1 اجاره : 8

2 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top