جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرصت شیرازی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

17متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 50ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرصت شیرازی

رهن : 60ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 30ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار عدالت

رهن : 60ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سویت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 48متر متر مربع

سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 40ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, درب از حیاط, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 200ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما سنگ, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top