جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 1 اجاره : 8

2 خواب 8 متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 1 اجاره : 7

2 خواب 8 متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 1 اجاره : 8

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 3 اجاره : 8

1 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک پرواز

قیمت کل : 1 رهن : 2 اجاره : 8

3 خواب 1 متر مربع

سن بنا 20سال , درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 1 اجاره : 8

2 خواب 1 متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 3 اجاره : 7

3 خواب 1 متر مربع

سن بنا 25سال , درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه فرصت شیرزای

قیمت کل : 2 رهن : 1 اجاره : 7

3 خواب 1 متر مربع

سن بنا 20سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top