جستجوی ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه قره باغیها

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 50ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 65ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چوگان

رهن : 80ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 60ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 106متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه همکف, دونبش, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 3ميليون اجاره : 800تومان

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top