جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه زمینهای مالکین

رهن : 1 اجاره : 8

2 خواب 1 متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 1 اجاره : 8

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در

رهن : 3 اجاره : 8

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار سرداران

رهن : 1 اجاره : 7

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 1 اجاره : 8

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه راه آهن

رهن : 1 اجاره : 8

1 متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 1 اجاره : 8

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 7 اجاره : 7

3 متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 2 اجاره : 7

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 8 اجاره : 8

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top