قیمت آپارتمان‌های ۵۰ تا ۷۰ متر در تهران

۵/ ۳۶ درصد از معاملات ماهانه در گروه متراژی ۴۰ تا ۸۰ مترمربع که برای تقاضای سکونت خانوارهای یک تا چهار نفره در تهران تناسب دارد

آمارهاي رسمي بانك مركزي درباره وضعيت بازار مسكن آذرماه حكايت از اين دارد كه ۵/ ۳۶ درصد از معاملات ماهانه در گروه متراژي ۴۰ تا ۸۰ مترمربع كه براي تقاضاي سكونت خانوارهاي يك تا چهار نفره در تهران تناسب دارد، انجام شده است.

گزارش اشکال Top