شورای عالی مسکن برگزار می شود

وزیر راه و شهرسازی شب گذشته در پایان جلسه هیات دولت، مهمان نشست ویژه بانک مسکن شد و از تجهیز همه ظرفیت دولت برای رونق بخش مسکن و تسهیل مسیر خانه دار شدن اقشار ضعیف و خانه اولی ها خبر داد.

محمد اسلامي با حضور در نشستي كه بانك مسكن براي هم انديشي مشترك دولت و مجلس براي تقويت نظام تامين مالي مسكن برگزار كرد، اعلام كرد: به زودي اولين جلسه شوراي عالي مسكن با حضور رئيس جمهور و تيم اقتصادي دولت برگزار خواهد شد.

اسلامي افزود: طولاني شدن عمليات ساخت و تكميل مسكن مهر هم به زيان دولت است و هم به زيان ملت بنابراين در دولت عزم جدي وجود دارد تا كارهاي ناتمام در اين طرح به پايان برسد و موانع موجود در سر راه تكميل و بهره برداري از واحدهاي باقي مانده در طرح مسكن مهر نيز هر چه سريعتر از ميان برداشته شود.

وزير راه و شهرسازي يك موضوع مهم و اساسي در اين مقطع را عملياتي كردن طرح افزايش سرمايه بانك مسكن عنوان كرد و گفت: بخش مسكن و ساختمان يك بخش مهم در اقتصاد كشور است كه براي رونق آن، بانك مسكن بايد ايفاي نقش كند.

اسلامي به برنامه ريزي روزهاي اخير در دولت براي تقويت سرمايه بانك مسكن از طريق هماهنگي سه جانبه بين بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اشاره كرد و گفت: در بازار مسكن، سالانه به ساخت و عرضه 900 هزار واحد مسكوني نياز داريم كه حدود 400 هزار واحد از آنها بايد با حمايت و مساعدت دولت و منابع بانكي ساخته شود. از اين رو، به دنبال آن هستيم كه ساير بانك هاي كشور را به عرصه تامين مالي مسكن جذب كنيم تا دامنه پرداخت تسهيلات در بخش مسكن افزايش يابد.

وزير راه و شهرسازي در اين نشست از تعيين تكليف 50 هزار واحد مسكوني مهر مازاد در هفته گذشته خبر داد و گفت: با توافق صورت گرفته با كميته امداد امام خميني (ره)، ليست 50 هزار واحد مسكوني مهر مازاد از 90 هزار واحد مازاد را در اختيار كميته امداد قرار داديم تا به اقشار نيازمند فاقد مسكن واگذار كند. همچنين بنياد مسكن نيز مسول ساخت 100 هزار واحد مسكوني در شهرهاي كوچك خواهد بود.

وزير راه و شهرسازي بازآفريني شهري را مهمترين سياست دولت در بخش مسكن برشمرد و گفت: بر اساس اين سياست سالانه 100 هزار واحد مسكوني در بافت هاي فرسوده شهرهاي مختلف كشور ساخته و عرضه مي شود. همچنين 200 هزار واحد مسكوني جديد نيز در شهرهاي جديد كشور تا پايان سال 1400 ساخته خواهد شد.

گزارش اشکال Top