همه آن چیزی که در مورد انواع وام مسکن باید بدانید

درحال حاضر انواع وام‌های مسکن با شرایط متفاوت پرداخت می‌شود که در این گزارش این وام‌ها به تفکیک شهرهای مختلف به همراه سود و اقساط دقیق و مدت زمان بازپرداخت آنها تشریح شده است.

در روزهاي اخير به‌قدري اخبار وام‌هاي مسكن شامل ساخت، تعمير، خريد، نوسازي و جعاله در مدل‌ها و روش‌هاي گوناگون با اقساط و سودهاي متفاوت زياد شده است كه منجر به سردرگمي متقاضيان دريافت اين نوع وام‌ها شده است. به همين دليل در اين گزارش انواع وام‌هاي مسكن را به اختصار و با ذكر شرايط ويژه‌اي كه هر وام دارد، مورد اشاره قرار داده‌ايم.

الف ـ وام خريد مسكن از محل صندوق پس‌انداز مسكن يكم (بانك عامل بخش مسكن) قابل تجميع با وام جعاله مسكن/ ويژه متقاضيان فردي در خارج از بافت‌هاي فرسوده با الزام شرط خانه اولي‌بودن


۱. تهران


مبلغ وام: ۸۰‌ميليون تومان با سپرده‌گذاري ۴۰‌ميليون توماني به مدت يك سال
سود اين وام ۸درصد، مبلغ اقساط آن ۸۶۵‌هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت آن نيز دوازده ساله است.
سند واحد مسكوني خريداري‌شده در رهن بانك مي‌رود كه به ‌عنوان ضمانت بازپرداخت تسهيلات است.


۲.  مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي ۲۰۰‌هزار نفر


مبلغ وام ۶۰‌ميليون تومان با سپرده‌گذاري ۳۰‌ميليون توماني به مدت يك سال
سود اين وام ۸درصد، مبلغ اقساط ۶۴۹‌هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت دوازده ساله است.


۳.  شهرهاي زير ۲۰۰‌هزار نفر


مبلغ اين وام ٨٠ ميليون تومان بوده و نيازمند سپرده گذاري
٤٠ ميليون توماني به مدت يك سال است.
سود تسهيلات ٨ درصد و مبلغ اقساط ٨٦٥ هزار تومان با بازپرداخت ١٢ ساله است.
 

ب ـ وام خريد مسكن از محل اوراق حق تقدم تسهيلات مسكن (بانك عامل بخش مسكن) قابل تجميع با وام جعاله و بدون سپرده/ ويژه متقاضيان فردي در خارج از بافت‌هاي فرسوده


۱.  تهران


مبلغ وام ۶۰‌ميليون تومان، نياز به خريد ۱۲۰ برگه اوراق تسهيلات مسكن
سود تسهيلات ۱۷.۵درصد، مبلغ اقساط ۹۹۲‌هزار تومان با بازپرداخت دوازده ساله است.


۲.  مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي ۲۰۰‌هزار نفر


مبلغ وام ۵۰‌ميليون تومان، نياز به خريد ۱۰۰ برگه اوراق تسهيلات مسكن/ سود تسهيلات ۱۷.۵درصد، مبلغ اقساط ۸۳۲‌هزار تومان با بازپرداخت دوازده ساله است.


۳.  شهرهاي زير ۲۰۰‌هزار نفر


مبلغ وام ۴۰‌ميليون تومان، نياز به خريد ۸۰ برگه اوراق تسهيلات مسكن
سود تسهيلات ۱۷.۵درصد، مبلغ اقساط ۶۶۱‌هزار تومان با بازپرداخت دوازده ساله است.
مبلغ وام ۴۰‌ميليون تومان، نياز به خريد ۸۰ برگه اوراق تسهيلات مسكن


ج ـ وام جعاله مسكن


۱.  صرفا از بانك عامل بخش مسكن همراه ساير وام‌ها مانند صندوق يكم و حساب سپرده ممتاز


۲۰‌ميليون تومان، نياز به خريد ۴۰ برگه اوراق تسهيلات مسكن
سود تسهيلات ۱۷.۵درصد، مبلغ اقساط ۵۰۲‌هزار تومان با بازپرداخت ۵ ساله است.


۲.  از ساير بانك‌ها


۱۰‌ميليون تومان، بدون نياز به خريد اوراق تسهيلات مسكن
سود تسهيلات ۱۸درصد، مبلغ اقساط ۳۶۱‌هزار تومان با بازپرداخت سه ساله است.


د ـ وام بدون سپرده بانك عامل بخش مسكن صرفا در صورت دريافت سقف وام از محل حساب سپرده ممتاز


۱.  ويژه متقاضيان فردي


مبلغ وام ۱۰‌ميليون تومان، بدون نياز به خريد اوراق تسهيلات مسكن، سود تسهيلات ۱۸درصد، مبلغ اقساط ۲۵۳‌هزار تومان با بازپرداخت پنج ساله است.


۲. ويژه متقاضيان زوجين


مبلغ وام ۲۰‌ميليون تومان، بدون نياز به خريد اوراق تسهيلات مسكن، سود تسهيلات ۱۸درصد، مبلغ اقساط ۵۰۷‌هزار تومان با بازپرداخت ۵ ساله است.


ه ـ  وام ساخت مسكن روستايي


(شرايط يكسان در همه بانك‌هاي عامل)
مبلغ وام در همه روستاها و بدون تفكيك از نظر محروميت يا جمعيت: ۲۵‌ميليون تومان
سود تسهيلات: ۵ درصد
مبلغ اقساط: ۷۴۹‌هزار تومان
بازپرداخت: حداكثر سه ساله

گزارش اشکال Top