تقاضاهای خرید سرمایه ای عامل رشد قیمت مسکن

کارشناس مسکن گفت:حباب قیمتی مسکن خیلی زیاد است و نشان می دهد وجود تقاضاهای سرمایه ای در این بازار زیاد است و روند قیمتی را آنها مشخص می کنند.

به گزارش خبرنگار مسكن گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، شهرياري عضو كميسيون عمران مجلس در برنامه تيتر امشب در خصوص نقش واسطه ها و مشاوران املاك در تعيين قيمت مسكن اظهار داشت:بنگاه داري و واسطه گري امري طبيعي در بازار مسكن است و نمي توان گفت مشاوران املاك باعث رشد قيمت هستند اما معاملات صوري در بازار مسكن وجود دارد كه طي آن قرار داد چند دست مي چرخد و در نهايت مصرف كننده نهايي در مباينامه قيد نمي شود.

وي ادامه داد:در بازار مسكن هرگاه تقاضا بالا رود و عرضه كاهش قيمت بالا مي رود ؛حاكميت و غير حاكميت هميشه بايد در جهت عرضه كار كند تا بازار به تعادل برسد و با دستور نمي توان حباب قيمتي را كاهش داد.

اين نمايند مجلس تاكيد كرد:راه اندازي سامانه ثبت مسكن به عنوان راهكار موقت است و راهكار اصلي به شمار نمي رود.

شهرياري در خصوص طرح ماليات بر عايدي سرمايه گفت: ايجاد يك پايه مالياتي براي دولت كار درستي است اما سرمايه مجموعه دارايي هاي هست كه در بخش هاي مختلف سرمايه گذاري مي شود اگر فقط در بخش مسكن ماليات بسته شود سرمايه به بخش هاي ديگر وارد مي شود و به بازارهاي ديگر آسيب مي رساند اين طرح ناقص است و بايد تكميل شود و  بر كل سرمايه شخص حقيقي و حقوقي ماليات بسته شود.

زارع عضو كميسيون اقتصادي در ادامه در گفتگوي تلفني اظهار داشت: بايد تصميم ملي بگيريم بحث تقاضاي سرمايه اي و سوداگري را حل كنيم يكي از راهكار ها ي رفع اين مشكل، بحث ماليات بر عايدي سرمايه هست كه طرح آن نوشته شده عده اي مي گويند با عث ركود مي شود  كه اشتباه است.

وي افزود: در اين طرح ماليات وضع شده جلوي افزايش قيمت را مي گيرد و از تقاضاي سرمايه اي جلوگيري مي كند.

وي در خصوص ناقص بودن اين طرح گفت:در بودجه 97 براي واردكنندگان خودرو هم 60 درصد ماليات بستيم همه بازار ها مشمول اين طرح مي شوند اما زيرساخت مسكن هم اكنون فراهم است.

بر اساس اين گزارش پروين پور كارشناس بازار مسكن تصريح كرد : در بازار مسكن تقاضاي مصرفي و تقاضاي سرمايه اي و يا به تعبيري سوداگرايانه داريم.

وي افزود:در بازار مسكن همين واسطه هاي مالكيتي هستند كه سبب رشد قيمت ها مي شوند ؛مشاوران املاك واسطه هاي مديريتي هستند كه عامل  افزايش قيمت نيستند.واسطه هاي مالكيتي علت اصلي افزايش قيمت هستند كه بايد از بازار مسكن حذف شود.

اين كارشناس مسكن تاكيد كرد:خلا سامانه ثبت معاملات مسكن در كشور وجود دارد كه تعداد املاك، تعداد صاحبان و تعداد معاملات در آن ثبت مي شود.

وي تاكيد كرد:اينكه حباب قيمتي خيلي زياد است و بيش از نصف قيمت مسكن است  نشان مي دهد وجود تقاضاهاي سرمايه اي بسيار زياد است و روند قيمتي را آنها مشخص مي كنند.

وي ادامه داد:ممكن است توليد مسكن افزايش يابد اما به دليل رفتارهاي سوداگرانه عرضه نشود ديگر قانون عرضه و تقاضا حاكم نيست.

پروين پور تصريح كرد:بزرگترين سوداگران بانك ها و موسسات مالي هسند واحدهاي زيادي خريداري مي كنند و احتكار مي كنند وقتي اينها را از بازار بيرون روند عرضه و تقاضا به تعادل مي رسد.

وي افزود:بايد با ابزار ماليات هزينه اقتصادي نگهداري را آنقدر بالا ببريم كه ديگر براي فردي صرفه نداشته باشد كه مسكن احتكار كند.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

گزارش اشکال Top