احتمال افزایش وام مسکن تا سقف 300 میلیون

عضو کمیسیون عمران مجلس با ارائه پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن در تهران به 300 میلیون تومان و در شهرستان ها به 150 میلیون تومان، گفت: حداقل مدت زمان بازپرداخت تسهیلات از 20 سال تا 90 سال شود تا جوانان به نحوی بهتری بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند


عضو كميسيون عمران مجلس با ارائه پيشنهاد افزايش سقف وام مسكن در تهران به 300 ميليون تومان و در شهرستان ها به 150 ميليون تومان، گفت: حداقل مدت زمان بازپرداخت تسهيلات از 20 سال تا 90 سال شود تا جوانان به نحوي بهتري بتوانند اقساط خود را پرداخت كنند.
سيدهادي بهادري با اشاره به احتمال اصلاح مقررات ارائه وام اوراق خريد مسكن توسط وزارت راه و شهرسازي، اظهار كرد: در شرايط كنوني ميزان تقاضاي افراد و زوجين براي خريد اوراق مسكن بسيار كاهش يافته كه اين موضوع دلايل متفاوتي دارد، از اين رو محدود كردن شرايط ارائه وام به صلاح نيست.

پيشنهاد افزايش وام مسكن به 300 ميليون تومان

يكي از برنامه ها و پيشنهادات مسئولان وزارت راه و شهرسازي براي اصلاح مقررات وام اوراق خريد مسكن، حذف عمر بنا است، چون در شرايط كنوني به بناهاي بالاي 15 سال، وام پرداخت نمي شود.
وي با بيان اينكه 50 سال بهترين گزينه براي تعيين عمر بنا جهت ارائه اوراق مسكن است، گفت: به نظر من عمر بنا در اين رابطه از 20 سال تا 50 سال بايد تعيين شود، البته وضعيت و ميزان فرسودگي ساختمان نيز بايد يكي از شروط اين مسئله قرار گيرد.
يكي ديگر از پيشنهادات وزارت راه، افزايش مدت زمان باز پرداخت اقساط وام مسكن است، بر اساس قانون، بيشتر مدت زمان باز پرداخت وام اوراق، 12سال است، اما به نظر من بايد حداقل مدت زمان بازپرداخت، از 20 سال تا 90 سال شود تا جوانان به نحوي بهتري بتوانند اقساط خود را پرداخت كنند.
بر اساس اظهارات مسئولان وزارت راه، آن ها به دنبال افزايش سقف تسهيلات اوراق خريد مسكن هستند، در شرايط كنوني حداكثر ميزان پرداختي، 80 ميليون تومان است كه يك زوج در مجموع 160 ميليون تومان مي توانند وام دريافت كنند.
بهادري با اعلام اينكه سقف تسهيلات اوراق خريد مسكن بايد به 300 ميليون تومان افزايش يابد، تصريح كرد: با توجه به افزايش چند برابري قيمت مسكن در كل كشور، به نظرم سقف تسهيلات اوراق در تهران بايد تا 300 ميليون تومان و در شهرستان ها تا 150 ميليون تومان افزايش يابد.
قطعا ميزان پرداختي اوراق مسكن بايد به گونه اي باشد كه با دريافت آن وام حدود 50 تا 70 درصد از هزينه خريد مسكن تأمين شود. از اين رو به طور حتم افزايش سقف تسهيلات و افزايش مدت زمان بازپرداخت اقساط مي تواند به فرايند خريد و فروش مسكن رونق تازه اي بدهد.
وي با اشاره به بالا بودن قيمت خريد هر برگه اوراق مسكن، گفت: در شرايط كنوني افراد براي خريد وام اوراق مسكن 120 ميليوني بايد حدود 15 ميليون تومان پرداخت كنند كه اين ميزان پرداختي با توجه به شرايط و معيشت زوجين ناعادلانه نيست.

گزارش اشکال Top