رشد سهم تسهیلات حمایتی طی سه سال گذشته

سهم تسهیلات حمایتی از مجموع تسهیلات پرداختی بانک مسکن طی بهار امسال همچون روند سه سال گذشته افزایش یافت.

بررسي روند پرداخت تسهيلات حمايتي در سه ماهه نخست امسال نسبت به سه سال گذشته نشان مي دهد: سرعت پرداخت تسهيلات حمايتي در فصل بهار امسال به طور قابل توجهي افزايش پيدا كرده به طوري كه سهم اين نوع تسهيلات از مجموع تسهيلات پرداختي از سوي بانك عامل بخش مسكن در سه ماه ابتدايي سال 97 به 34.3 درصد رسيده است.

گزارش عملكرد تعداد تسهيلات حمايتي طي سال هاي 94 تا 96 و سه ماه ابتدايي سال جاري حاكي از آن است كه، سهم تعداد اين نوع تسهيلات به كل تسهيلات پرداخت شده از سوي بانك مسكن در زمستان سال 94 معادل 15.2 درصد بوده است. اين سهم در يكسال 95 با رشد 10.2 واحد درصدي به 25.4 درصد رسيد. بر اساس اين گزارش، روند رشد سهم پرداخت اين تسهيلات به كل تسهيلات بانك مسكن در سال گذشته نيز ادامه پيدا كرد و به 34.6 درصد طي يكسال 96 رسيد كه نشان دهنده رشد بيش از 9 واحد درصدي نسبت به سال 95 است. اما اين سرعت رشد در فصل بهار سال جاري باز هم با افزايش روبه رو شده است. به طوري كه در سه ماه نخست سال 97، سهم تعداد تسهيلات حمايتي به كل تسهيلات اعطا شده از سوي بانك عامل بخش مسكن به 34.4 درصد رسيده كه تقريبا با سهم اين نوع تسهيلات در 12 ماه سال گذشته برابري مي كند.

گزارش عملكرد بانك مسكن در بخش تعداد قراردادهاي تسهيلات اعطايي حمايتي نيز حاكي از آن است كه در طي سه ماهه اول سال 97، تعداد قراردادهاي اين نوع تسهيلات به 29 هزار و 196 فقره رسيده است.

تعداد قراردادهاي منعقد شده در بخش تسهيلات حمايتي طي زمستان ۹۴ و همچنين يكسال ۹۵ و يكسال ۹۶ نيز به ترتيب معادل 17 هزار و 752 قرارداد، تعداد 98 هزار و 57 فقره قرارداد در يكسال 95 و تعداد 145 هزار و 521 قرارداد در سال 96 بوده است.

بر اساس گزارش عملكرد ارايه شده، از ابتداي شهريورماه سال 96 تا پايان خردادماه سال جاري (عمر كاري سپري شده از دولت دوازدهم)، بانك مسكن مجموعا رقمي معادل 3 هزار و 160 ميليارد و 852 ميليون و 100 هزار تومان تسهيلات حمايتي به متقاضيان پرداخت كرده است. به گفته رييس اداره كل تسهيلات تبصره اي بانك مسكن اين تسهيلات در چندين بخش مهم و كليدي همچون تسهيلات قرض الحسنه ضروري و ازدواج، تسهيلات ساخت مسكن در بافت فرسوده، تسهيلات ساخت مسكن مربوط به حوادث غيرمترقبه و... پرداخت مي شود.

نداكسري كرمانشاهي رييس اداره كل تسهيلات تبصره اي بانك مسكن در عين حال تعداد قراردادهاي منعقد شده در اين بخش را طي سه ماه ابتدايي سال جاري معادل ۲۹ هزار و ۱۹۶ فقره اعلام كرد.

به گفته وي روند پرداخت تسهيلات حمايتي بر اساس درخواست متقاضيان طي سال جاري با سرعت ادامه پيدا خواهد كرد.

عمده اين تسهيلات شامل تسهيلات نوسازي بافت فرسوده، بازسازي مناطق زلزله زده و ساخت مسكن مهر مي‌شود.

گزارش اشکال Top