مسکن استیجاری با نرخ دولتی برای ساکنان محله

معاون وزیر راه و شهرسازی از ایجاد مسکن استیجاری در پایان طرح بازآفرینی بافت های فرسوده در محلات خبر داد و گفت: دولت تسهیلاتی به توسعه گران خواهد داد که تعدادی از واحدها را به صورت استیجاری عمومی در انتهای کار قراردهند و نرخ اجاره آن توسط دولت تعیین می شود تا ساکنان قبلی( مستاجر) این محله ازآنجا جابجا نشوند که به علت بنیه پایین مالی اشکال دیگری از بد مسکن های شکل بگیرد.

هوشنگ عشايري ، معاون وزير راه و شهرسازي  و مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري ايران در گفت و گو با خبرنگار عصر اقتصاد  با اشاره به اين كه طرح بازآفريني ، محله محور است ، گفت: عموما توسعه گران و مردم هستند كه نقش مراوده في مابين را بازي مي كنند و دولت قرار نيست  منابع بودجه نقدي  را به مردم بدهد؛ دولت فقط تسهيلاتي را براي استفاده مردم قرار داده است  بنابراين اين تسهيلات نيز محل مشخصي براي استفاده دارد و انقدرنيز سهم درشتي از منابع كلي را در بر نمي گيرد و چيزي كمتر از 10 درصد اين منابع است و اگر حتي  به صورت صدرصدي اين درصد كم نيز تامين نشود مانع جدي براي اجراي طرح نيست زيرا سهم عمده اجراي اين طرح را توسعه گران و مردم بازي مي كنند .

مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري ايران  ادامه داد: دارايي مردم در محله خيلي بالاتر از دارايي دولت است و منظور ما از دارايي پول نيست بلكه املاك مردم است .

وي افزود: مردم محله ها با اجراي اين طرح هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ اجتماعي و فرهنگي  تقويت مي شوند زيرا در اين مناطق كيفيت زندگي بالا مي رود و هويت و منزلت مكاني محله نيز بهبود  مي يابد .

معاون راه و شهرسازي بيان داشت  كه دستگاههاي دولتي و شهرداري ها  در حال حاضر برنامه هايي به صورت مستمر و عادي ؛  براي خدمت رساني به مردم  همين محلات ، هر سال انجام مي دهد؛ ما مي خواهيم اين برنامه ها را به صورت هم افزا و هم سو انجام دهيم .

وي در ادامه اين نكته افزود:هر كدام از سازمان ها برنامه اي اختصاصي را انجام مي دهد و همان هزينه ها را مي كند ما اكنون اولويت بندي كرده ايم  و مي خواهيم سرويس و خدمات را به اين مناطق در يك برنامه  جامع اقدام مشترك  به نام باز آفريني شهري انجام دهيم .

عشايري با بيان اين كه دولت و شهرداري ها بايستي كمك كنند تا توسعه گران و مردم به هم برساند ، گفت:   دولت مي خواهد كسي كه تكنيك استفاده از دارايي را بلد است را به دارايي ها مردم  وصل كند.

وي اضافه كرد:  در واقع دولت به عنوان يك هلدينگ با شتاب دادن به برنامه  ، تسهيلات ، ابزارهاي قانوني و حقوقي و مالي  را ايجاد مي كند و اين سبب همكاري توسعه‌گران و مردم مي شود.

اين مقام مسئول ياداور شد دارايي مردم در تمام شهر پراكنده است و توسعه گر  و مردم در حالت عادي به سراغ مناطق بالا تر مي رود اما دولت ابزاري را ايجاد مي كند كه صاحب دارايي و توسعه گر تشويق شوند تا در همه محلات فعاليت كنند و همين قرار دادن تسهيلاتي چون وام  6 درصد كه حتي پايين تر از وام مسكن مهر كه 7 درصد در كلانشهر ها بود يعني بهترين تسهيلات دهي برنامه مسكن در تاريخ ايران است به شمار مي رود.

وي تاكيد كرد: وعده دولت به توسعه گران و مردم  اين است كه نگران  ساخت و ساز و سرمايه گذاري در اين بخش نباشند چون دولت ابزار هاي تشويقي فراواني ايجاد خواهد كرد تا فعاليت آنها راحت تر باشد.

مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري ايران  در خصوص تاثير گذاري اين بخش مسكن بر ساير قيمت ها بيان كرد: اين جريان دو اتفاق خواسته يا ناخواسته را در پي دارد يكي اين كه رونق اقتصادي  و اشتغال ايجاد خواهد كرد ؛وقتي كه يك جريان توليد ايجاد مي شود اشتغال و رونق اقتصادي را در بخش هاي مختلف به دنبال دارد، برنامه مسكن يك برنامه توليدي است وقتي حدود 260 صنعت متصل به صنعت ساختمان است پس به طور اتوماتيك رونق اقتصادي و توليد  در حوزه مسكن را به دنبال خواهد داشت  و به دنبال آن نيز اشتغال پايدار  مي شود واز سوي ديگر نيز وقتي در جريان توليد مسكن رونقي انجام مي شود و كيفيت پيدا مي كند طبيعتا ارزش افزوده پيدا مي كند .

وي ادامه داد: با بالا رفتن ارزش افزوده مسكن ها، بعضي از افراد توانايي مالي مالكيت املاك را ندارند كه دولت در اين مورد مسكن استيجاري عمومي را مطرح كرده است بدين گونه كه وقتي اقشاري از جامعه هستند كه استطاعت مالي براي مالك شدن را حتي با كمترين قيمت ندارند يا بايد رايگان مطلق به آنها داده شود كه نميشود و  يا بايد دولت برنامه استيجاري عمومي را جزو برنامه كاري خود قرار دهد؛ به اين معني كه دولت براي افراد داراي توانايي مالي پايين كه توانايي مالكيت را ندارند و بالاجبار در شهر ها ساكن هستند فرايندي را طي كند كه اگر اين برنامه بازافريني شهري باعث ارتقا ارزش ملكي اين بناها شد و توانايي مردم در همان حد باقي ماند ، بخشي از برنامه ساخت و ساز در اين محلات را در انتهاي برنامه به مسكن استيجاري عمومي  اختصاص دهد هر چند شايد در بعضي از محلات اين برنامه در ابتداي طرح صورت بگيرد به اين گونه كه زمين هاي دولتي كه خريداري نشوند به صورت مسكن استيجاري ساخته شوند .

معاون وزير راه و شهرسازي در پايان  اظهار كرد : دولت درانتهاي برنامه  ، تسهيلاتي به توسعه گران خواهد داد كه تعدادي  از واحدها  را  به صورت استيجاري عمومي در انتهاي كار قراردهند كه نرخ اجاره  آن توسط دولت تعيين  مي شود تا ساكنان قبلي(  مستاجر)   اين محله ازآنجا  جابجا نشوند كه به علت بنيه پايين  مالي  اشكال ديگري از بد مسكن هاي شكل بگيرد.

گزارش اشکال Top