استيضاح به نفع وزرا است

نمايندگان مجلس دلايل، شاخص‌ها، الزامات و اطلاعاتي دارند كه مي‌خواهند اين سه وزير نسبت به آنها پاسخگو باشند البته با توجه به تعطیلات نوروزی مجلس احتمال دارد كه نمايندگان باز به وزير اعتماد كنند و نتيجه جلسه استيضاح به نفع وزير تمام شود

فرج‌الله رجبي در اعتماد نوشت: تذكر، سوال و استيضاح ابزار قانوني نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و در واقع بخشي از حقوق آنها به حساب مي‌آيد. بنابراين نمي‌توان گفت الزاما تصميم نمايندگان براي استيضاح سه وزير در روزهاي پاياني سال ٩٦ تصميمي غيرمنظقي است. به هر حال نمايندگاني كه درخواست‌كنندگان استيضاح وزرا هستند دلايل، شاخص‌ها، الزامات و اطلاعاتي دارند كه مي‌خواهند اين سه وزير نسبت به آنها پاسخگو باشند. همچنين ممكن است از راه‌هايي چون تذكر يا طرح سوال هم نتيجه‌اي حاصل نشده باشد و به همين دليل دست به كار طراحي استيضاح شده‌اند. اما به صورت خاص در مورد آقاي عباس آخوندي، وزير مسكن، راه و شهرسازي نمي‌توان فشار افكار عمومي را بي‌تاثير دانست. حوادث و سوانحي كه در مدت اخير رخ داده باعث شده است كه افكار عمومي در اين مورد انتظاراتي داشته‌باشند و با كشورهاي ديگر مقايسه كنند كه مسوولان در اين شرايط و در صورت بروز حوادث چه رفتار و واكنش‌هايي نشان مي‌دهند. بحث استيضاح آقاي آخوندي در كميسيون‌ عمران مطرح شد و با دوستان استيضاح‌كننده بحث‌هايي صورت گرفت. نمايندگان موافق استيضاح اطلاعاتي داشتند كه حاضر نشدند مطرح كنند.
 
گرچه محورهاي استيضاح مشخص و رسانه‌اي شده اما برخي نمايندگان اطلاعاتي از لايه‌هاي مديريتي در وزارت راه داشتند كه ترجيح دادند در صحن علني مجلس طرح شود. در واقع مصمم بودند كه برخي اطلاعات حتما در صحن گفته شود و از اين طريق به اطلاع باقي نمايندگان برسد. ٥ محور اصلي در زمينه وضعيت حمل‌و‌نقل هوايي، زميني، دريايي با توجه با سوانح اخير و البته بي‌انگيزه بودن وزير مطرح است ولي نمايندگان آمار و اطلاعاتي از داخل وزارتخانه دارند كه گويا در روز استيضاح تمايل دارند روي اين اطلاعات مانور دهند و از ضعف مديريت داخلي وزراتخانه به خصوص در زمان بحران صحبت كنند. در مورد آقاي آخوندي سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا ايشان از فرصت ١٠ روزه استفاده نكرد. در حالي كه اگر آقاي آخوندي از اين فرصت ١٠ روزه استفاده مي‌كرد جلسه استيضاح به اولين جلسه مجلس پس از تعطيلات نوروز موكول مي‌شد. با اين حال تشخيص وزير بوده است كه از اين فرصت ١٠ روزه استفاده نكند. با وجود اينكه استيضاح وزير حق قانوني نمايندگان محسوب مي‌شود اما به چند دليل احتمال دارد اين استيضاح‌ها به نفع وزرا به اتمام برسد. اولا چند جلسه بيشتر تا پايان جلسات مجلس باقي نمانده و پس از آن در تعطيلات نوروز جلسه‌اي برگزار نمي‌شود. از همين رو اگر استيضاح راي بياورد ممكن است مدتي وزارتخانه با سرپرست و بدون وزير اداره شود كه قطعا مشكلات و نابه‌ساماني‌هايي درپي خواهد داشت. از همين رو احتمال دارد كه نمايندگان براي رعايت مصالح ملي هم كه شده باز به وزير اعتماد كنند و نتيجه جلسه استيضاح به نفع وزير تمام شود. موضوع ديگر هم حدنصاب براي راي‌گيري است. براي مثال جلسه روز چهارشنبه از ساعت ١٠ به بعد تعداد نمايندگان براي حدنصاب تشكيل جلسه كافي بود اما براي راي‌گيري به حدنصاب نرسيد. در اين روزها عمدتا نمايندگان در حوزه‌هاي انتخابيه هستند و به حدنصاب نرسيدن برخي جلسات هم ممكن است در روند استيضاح‌هاي هفته پيش رو تاثيرگذار باشد. از سويي استيضاح سه وزير در يك هفته خصوصا كه هر سه وزير در يك طيف فكري و سياسي قرار دارند، به اين استيضاح رنگ و لعاب سياسي داده است. گرچه تعدادي از اعضاي فراكسيون اميد هم جزو استيضاح‌كنندگان هستند اما مصر بودن نمايندگان براي استيضاح سه وزير در روزهاي پاياني سال، ممكن است كه خود اين موضوع هم مي‌تواند در نهايت به نفع وزرا تمام شود.

گزارش اشکال Top