ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در اولویت

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه امروز کشور با معضل جدی بافت‌های فرسوده روبه‌رو است، گفت: باید مقوله نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در اولویت قرار گیرد.

محمد شكرچي زاده اظهار داشت: افزايش تاب‌ آوري شهرها كاهش خطرپذيري در مقابل حوادثي مانند زلزله از جمله برنامه‌هايي است كه بايد در اولويت شهري قرار گيرد.بنا بر اعلام مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، وي با تاكيد بر اينكه در ماه‌‌هاي اخير با حوادثي مانند زلزله بسيار مواجه شديم، گفت: ظرف مدت چند ماه گذشته چندين زلزله از جمله يك زلزله بيش از 7 ريشتر و سه زلزله بيش از 6 ريشتر و بيش از 10 زلزله كمتر از 5 ريشتر در كشور به وقوع پيوست.رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، يادآور شد: گسل‌‌هاي ايران فعال شده و همين موضوع خطرپذيري در كشور را بيشتر كرده است؛ بنابراين بايد براي شهرونداني كه در بافت‌هاي فرسوده ساكن هستند، اقدامات گسترده‌اي را انجام دهيم.ارتقاي كيفيت زندگي 3 ميليون خانوار با 19 ميليون بد مسكن در بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، با اجراي برنامه ملي بازآفريني پايدار شهري در برنامه ششم مورد توجه جدي دولت دوازدهم قرارگرفته است.قابليت زيست پذيري و كيفيت زندگي پايين، نوسازي و بهسازي بافت‌ها فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي در حاشيه شهرها را بسيار ضروري كرده است. نزديك 18 درصد مساحت شهري را در كشور بافت‌هاي فرسوده شهري تشكيل مي دهند كه 55 هزار و 104 هكتار آن را بافت‌هاي ناكارآمد مياني، 24 هزار و 141 هكتار آن را بافت‌هاي تاريخي و 61 هزار و 657 هكتار آن را سكونتگاه‌هاي غير رسمي تشكيل مي دهند.

گزارش اشکال Top