کجا خانه کمتر از ۱۵۰ میلیون تومانی بخریم؟

بررسی بازار مسکن از قیمت خانه‌های کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان نشان می‌دهد که در مناطق مختلف تهران می‌تواند آپارتمان‌هایی که اغلب متوسط عمر بنا بیش از ۱۰ سال است، با قیمت‌هایی کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان خرید کرد.

بازار مسكن همچنان با ركود نسبي دست و پنجه نرم مي‌كند؛ اگرچه گزارش‌هاي اخير از وضعيت معاملات در اين بخش، نشان از تحرك اين بازار دارد. به اعتقاد كارشناسان، افزايش ۱۸.۵ درصدي معاملات مسكن شهر تهران در آبان امسال علامت ديگري از خروج بازار مسكن از ركود چند ساله است.

با اين حال، برخي از تحليل‌ها در اين سمت و جهت است كه در صورتي كه متغيرهاي اقتصادي و سياسي به شكل كنوني باقي بماند و اتفاقي غيرمنتظره در حوزه سياست و اقتصاد رخ ندهد، روند موجود در بازار مسكن ادامه خواهد داشت.

به عبارتي، پيش‌بيني‌ها به اين شكل بود كه از اول امسال خروج از ركود و رشد معاملات و قيمت به اندازه تورم اتفاق خواهد افتاد.

با وجود چنين شرايطي، بررسي بازار مسكن از قيمت خانه‌هاي كمتر از ۱۵۰ ميليون تومان نشان مي‌دهد كه در مناطق مختلف تهران مي‌تواند آپارتمان‌هايي كه اغلب متوسط عمر بنا بيش از ۱۰ سال است، با قيمت‌هايي كمتر از ۱۵۰ ميليون تومان خريد كرد.

بنا به اين گزارش، در منطقه حسيني فردوس، كوچه صاحب‌الزمان يك آپارتمان ۸۴ متري با ۱۳ ساخت هر مترمربع يك ميليون و ۷۸۰ هزار تومان براي فروش گذاشته شده است. قيمت نهايي اين خانه ۱۵۰ ميليون تومان است. در منطقه بريانك، كوچه شهيد مردانشاهي نيز يك واحد آپارتمان ۵۱ تري با ۱۱ سال ساخت هر مترمربع ۲ ميليون و ۹۳۰ هزار تومان براي فروش گذاشته است كه در نهايت براي اين خانه بايد ۱۵۰ ميليون تومان هزينه كرد.

در منطقه پاستور، خيابان شهيد آژيده نيز يك آپارتمان ۶۷ متري با ۱۶ سال ساخت هر مترمربع ۲ ميليون و ۲۴۰ هزار تومان قيمت دارد كه قيمت نهايي اين آپارتمان ۱۵۰ ميليون تومان است. در سبلان شمالي، خيابان شهيد حيدري يك واحد آپارتمان ۵۷ متري با ۱۸ سال ساخت هر مترمربع ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است. قيمت نهايي اين آپارتمان ۱۵۰ ميليون تومان خواهد بود.

در همين حال، در خيابان راه‌آهن، خيابان مختاري يك واحد آپارتمان ۶۳ متري با ۳۶ سال ساخت هر مترمربع ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان قيمت دارد كه هزينه نهايي براي اين خانه ۱۴۶ ميليون و ۹۷۰ هزار تومان است. در منطقه شادآباد، خيابان انصاري نيز يك واحد آپارتمان ۶۳ متري با ۲ سال ساخت هر مترمربع ۲ ميليون و ۲۷۰ هزار تومان است كه قيمت نهايي اين خانه ۱۴۴ ميليون تومان اعلام شده است.

در ميدان محمديه، كوچه كيهاني نيز يك واحد آپارتال ۶۴ متري با ۷ سال ساخت هر مترمربع ۳ ميليون و ۱۳۰ هزار تومان براي فروش گذاشته شده است. قيمت نهايي اين خانه ۱۳۸ ميليون تومان است.

گزارش اشکال Top