تاکید بر بازگشت سرمایه به بازار مسکن

رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک گفت: دولت با تغییر قوانین در نحوه بازپرداخت تسهیلات بانکی می‌تواند زمینه بازگشت سرمایه به بازار مسکن را در جامعه فراهم کند.

مصطفي قلي خسروي در برنامه «روي خط اقتصاد» راديو اقتصاد افزود: دولت بايد براي رونق ساخت و ساز تا 80 درصد از هزينه هاي ساخت و ساز را در قالب وام به سازندگان اعطا كند كه سازندگان بتوانند با كسر مبلغ وام از قيمت نهايي، واحد مسكوني ساخته شده با وام را به مشتري بفروشند.
وي همچنين در خصوص تغيير قوانين در بازپرداخت وام هاي بانكي نيز اظهارداشت: دولت بايد شرايطي را مهيا كند كه چنانچه بازپرداخت وامي از سوي سازنده ويا خريدار خانه تا سه نوبت به تاخير افتاد بانك ها بتوانند خانه فروخته شده را به حراج بگذارند تا به سرعت نقدينگي قفل شده در اعطاي تسهيلات آزاد شود.
رئيس سابق اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه صنعت ساختمان به عنوان يك صنعت پايه در اقتصاد و موتور محركه بيش از 100 رسته شغلي است بر لزوم تعيين راهكارهاي اساسي براي خروج اين صنعت از ركود در جامعه تاكيد كرد.
وي در ادامه با اشاره به اين جمله كه دولت بايد با اعطاي وام هاي بانكي به سازندگان مسكن آنان را ترغيب به ساخت و ساز كند، افزود: خروج بازار مسكن كشور از ركود به هيچ وجه بدون بازگشت رونق به ساخت و ساز امكان پذير نيست.
خسروي با تصريح اينكه بازار مسكن تنها در صورت رونق ساخت و ساز از ركود خارج مي شود، يادآورشد: برنامه ريزي و سياست گذاري ها براي احياي صنعت ساختمان بايد به نحوي باشد كه منجر به بازگشت انگيزه و نقدينگي به بازار ساخت و ساز شود.

گزارش اشکال Top