ابلاغ وام 60 میلیونی مسکن + شرایط اوراق و اقساط

گرچه بانک مسکن هنوز وام 60 میلیون تومانی خرید از محل اوراق گواهی حق تقدم را در دستور کار خود قرار نداده و این تسهیلات در شعب آن ارائه نمی شود ولی مصوبه و جزئیات آن حدود 20 روز پیش از سوی بانک مرکزی به این بانک ابلاغ شده است.

افزايش وام 35 ميليون توماني خريد مسكن كه همراه با وام جعاله به حدود 45 ميليون تومان مي رسد، 28 مهر امسال به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد.

 

در حالي در اخبار متناقضي ديركرد در اجراي اين مصوبه ناشي از عدم ابلاغ جزئيات از سوي بانك مركزي به بانك مسكن و حتي تصويب اين وام در شوراي پول و اعتبار اعلام مي شود كه شواهد نشان مي دهد مفاد و جزئيات مصوبه وام خريد مسكن تا سقف 60 ميليون تومان در 12 آبان امسال از سوي بانك مركزي به بانك مسكن ابلاغ شده است. با اين حال پيگيري‌ها از بانك مسكن حاكي از آن بود كه تاكنون دستورالعمل اجراي آن تاييد نشده و اين بانك منتظر حل و فصل برخي موارد در رابطه با جزئيات اين تسهيلات از سوي بانك مركزي است.

 

به هر حال، بررسي ها نشان مي دهد كه طبق آنچه بانك مركزي به بانك مسكن ابلاغ كرده است اين تسهيلات طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار بر اساس موقعيت جغرافيايي در سه سقف 60 ميليون در تهران، 50 ميليون در مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر و همچنين 40 ميليون تومان در ساير مناطق شهري پرداخت مي شود.

 

همانطور كه از قبل هم قابل پيش بيني بود تسهيلات جديد مسكن تا سقف 60 ميليون تومان به روال وام 35 ميليون توماني از طريق خريد اوراق در فرابورس انجام خواهد شد.

 

اوراق قبلي پابرجاست

اما بانك مركزي براي خريد اوراق براي وام هاي جديد يك تبصره تعيين كرده است به اين شرح كه "برخورداري از سقف جديد تسهيلات منوط به تدارك اوراق گواهي حق تقدم صادر شده از تاريخ ابلاغ اين مصوبه است. دارندگان اوراق قبلي بانك مسكن ضمن برخورداري از سقف قبلي تسهيلات در صورت تمايل مي توانند به صورت استفاده همزمان (از طريق اوراق جديد به ميزان مابه التفاوت مبلغ سقف جديد با سقف قبلي تسهيلات) از سقف جديد تسهيلات بهره مند شوند".

 

در رابطه با اين تبصره تعيين شده براي وام جديد خريد و ساخت مسكن بايد توضيح داد كه در اين شرايط كساني كه از قبل اوراق مسكن براي وام 35 ميليون توماني با نماد قبلي خريداري كرده اند اكنون ضمن فرصت براي دريافت وام 35 ميليون توماني اين مزيت را نيز دارند كه براي دريافت وام جديد هم از همان اوراق قبلي خريداري شده استفاده كنند و ميزان تفاوت تا سقف اوراق لازم براي وام جديد را مجدد با شرايط تازه خريداري كنند.

 

اين در حالي است در روال قبلي براي هر 500 هزار تومان وام يك برگ اوراق لازم بود؛ بنابراين براي وام 60 ميليون توماني حدود 120 برگ اوراق لازم است. سهمي كه هر برگ آن اكنون در حدود 70 تومان قيمت دارد.

 

سقف قسط تا 20 درصد تعيين شد

در ديگر مفاد مقرر بانك مركزي براي بانك مسكن سقف سود تسهيلات براي اين بانك حدود 20 درصد تعيين شده است.

 

در اين ماده آمده است كه نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن حداكثر معادل 20 درصد تعيين مي شود.

 

در اين مورد نيز بايد يادآور شد كه در حال حاضر دريافت وام مسكن از طريق سپرده گذاري با سود 14 درصد است اما از طريق اوراق سود 16 درصد براي آن اعمال مي شود. در عين حال كه براي وام جعاله 10 ميليون توماني نيز سود 18 درصد تعيين مي شود. اما بر اساس ابلاغيه اخير بانك مركزي، بانك مسكن از اين حق برخوردار است كه سقف سود هر يك از اين تسهيلات را تا 20 درصد افزايش دهد و يا اينكه در همان حد قبلي نگه دارد.

 

اين در حالي است كه اگر دوره بازگشت 12 ساله و سود برگشت وام همان 16 درصد باقي بماند محاسبات نشان مي دهد كه با شرايط بازپرداخت اقساط مساوي، متقاضي وام 60 ميليون توماني بايد ماهانه 940 هزار تومان و در مجموع سود 75 ميليون توماني برگرداند.

 

همچنين گيرنده وام 5