آغاز فرآیند بانکی طرح ملی مسکن با ۲ میلیارد تومان آورده متقاضیان

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن تعداد حساب‌های افتتاح شده طرح ملی مسکن را ۸۹ هزار و ۲۵ فقره به مبلغ یک میلیارد و ۹۷۱ میلیون تومان دانست و از پرداخت اولین قسط واریزی پیمانکاران خبر داد.

به نقل از وزارت راه و شهرسازي، محمود شايان در خصوص اقدامات بانك براي اجرايي و عملياتي شدن طرح اقدام ملي مسكن، گفت: در موضوع اقدام ملي، هفته گذشته اولين قراردادها در دفترخانه بسته و بلافاصله بعد از آنكه قراردادها به بانك فرستاده شد، بانك براي ۸۶۰ واحد، اولين قسط را واريز كرد.

وي افزود: طرح اقدام ملي مسكن هر روز به شكل تصاعدي در حال رشد است و اين مهم نشان‌دهنده موفقيت اجراي طرح اقدام ملي مسكن است.

مديرعامل بانك عامل بخش مسكن با اشاره به اينكه تعداد كل حساب‌هاي افتتاح شده طرح اقدام ملي مسكن ۸۹ هزار و ۲۵ فقره و مبلغ كل آنها يك ميليارد و ۹۷۱ ميليون تومان است، گفت: در خصوص طرح اقدام ملي مسكن ۶۵ پروژه به بانك معرفي شده كه شامل ۷۰۸۷ واحد است. همچنين ۳۲ پروژه كه شامل ۵۹۲۱ واحد است در حال تشكيل پرونده هستند و ۱۵ پرونده در حدود ۱۹۹۰ واحد نيز تصويب و مراحل نهايي پرداخت را طي مي‌كند.

شايان با اشاره به اينكه چندين مدل براي پرداخت تسهيلات مسكن به متقاضيان وجود دارد، گفت: سپرده‌گذاري به ميزان ۴۰ ميليون تومان از سوي متقاضيان در زمان يك ساله انجام و بعد از اتمام يك سال، سقف تسهيلات انفرادي و اگر زوج باشند سقف تسهيلات زوجين به آنها پرداخت مي‌شود. مدل ديگر اين است كه تعدادي نيز در ساخت و ساز مشاركت دارند كه بانك با آنها با نرخ ۱۸ درصد وارد مشاركت مي‌شود.

وي همچنين در خصوص احتمال افزايش تسهيلات خريد و فروش مسكن، توضيح داد: سقف افزايش تسهيلات در اختيار شوراي پول و اعتبار است كه در اختيار آنهاست و بايد انجام شود.

رقم انواع تسهيلات بخش مسكن

گفتني است، سقف تسهيلات طرح اقدام ملي مسكن براي هر واحد، ۱۰۰ ميليون تومان است.

همچنين به سازندگان در بافت‌هاي فرسوده چنانچه فناوري‌هاي نوين را رعايت كرده و حرفه‌اي‌ساز باشند تا سقف ۲۵۰ ميليون تومان تسهيلات پرداخت مي‌شود.

سقف تسهيلات خريد مسكن از محل اوراق در تهران ۲۰۰ ميليون تومان و تسهيلات جعاله مسكن با استفاده از اوراق تسهيلات مسكن نيز ۴۰ ميليون تومان است.

گزارش اشکال Top