۳ استراتژی کلان وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: همانطور که توانستیم بازار اجاره مسکن را ساماندهی کنیم، پیشنهاداتی هم در خصوص ساماندهی بازار خرید و فروش مسکن داریم.

محمود محمودزاده درباره نقش دولت و وزارت راه و شهرسازي در كنترل بازار مسكن و گراني‌هاي اخير اين بخش گفت: موضوع مسكن يك موضوع چند متغيره و چند بعدي است؛ هيچ گاه نمي‌توان بازار مسكن را با يك روش مديريت كرد؛ مثلاً صرفاً با افزايش توليد مسكن نمي‌توان مشكلات موجود در اين بازار را رفع كرد؛ يا اينكه صرفاً با سخت گيري هاي نظام مالياتي نمي‌توان بازار را كنترل كرد، بلكه بايد مجموعه اقداماتي براي كنترل بازار مسكن در پيش گرفت.

محمودزاده به اقدامات وزارت راه و شهرسازي در حوزه بازار اجاره مسكن در تابستان امسال اشاره و تأكيد كرد: ارزيابي‌هاي ما نشان مي‌دهد اين برنامه‌ها قابل قبول بوده و توانست بازار را كنترل كند؛ به همين منوال، در حوزه خريد و فروش مسكن هم ما پيشنهاداتي را ارائه داديم؛ اگر آنها هم مصوب شود، تا حدود زيادي مي‌توانيم بازار خريد و فروش مسكن را هم كنترل كنيم؛ البته بايد اين را هم در نظر داشت كه بازار مسكن، يك بازار تركيبي است و از متغيرهاي مختلف نقش پذيري دارد.

مردم به اشتباه به بازار مسكن به عنوان محل ذخيره سرمايه‌هاي خود مي‌نگرند

وي ادامه داد: يكي از اثرگذارترين موضوعات بر بازار مسكن، بازارهاي رقيب و موازي مسكن است؛ چون به اشتباه در فرهنگ ما، بخش مسكن و ملك، همواره يك پس انداز بوده است؛ هر ركودي كه در بازارهاي ديگر به وجود مي‌آيد، سرريز آن بلافاصله وارد بازار مسكن مي‌شود؛ اين يك واقعيت است و تكرارهايي كه براي اين اتفاق در سالهاي پس از انقلاب رخ داده، مي‌تواند بگويد كه دقيقاً بعد از هر آرامش نسبي در ساير بازارها، سرريز آن وارد بازار مسكن مي‌شود و مجدداً پس از مدتي اين چرخه تكرار مي‌شود.

معاون وزير راه و شهرسازي درباره تأثير كمبود عرضه مسكن بر گراني‌هاي اخير اين بازار يادآور شد: با توجه به اينكه در تهران ديگر زميني تحت مالكيت دولت وجود ندارد تا با افزايش توليد، به كنترل قيمت‌ها كمك كنيم، اين اتفاق در حال رخ دادن در شهرهاي جديد پيراموني پايتخت در زمينه ساخت و ساز انبوه مسكن است.

سياست ما جلوگيري از توسعه كلانشهرهاست

وي افزود: در حال حاضر ريل طرح اقدام ملي مسكن و ديگر پروژه‌هاي مسكني كه در حال اجرا هستند، هم در شهرهاي جديد اطراف تهران و هم شهرستان‌هاي استان تهران، عدد قابل ملاحظه‌اي از مسكن در دست ساخت است؛ سياست شهرسازي ما اين است كه كلانشهرهايمان را توسعه ندهيم؛ چون در غير اين صورت، نقطه توقف ندارد و ما هر چه قدر كلانشهرها را توسعه دهيم، باز هم تقاضاي جديد براي ساخت مسكن در آنها وجود دارد.

لايحه ماليات بر عايدي سرمايه روي ميز كميسيون اقتصاد دولت

دبير شوراي عالي مسكن درباره آخرين وضعيت لايحه ماليات بر عايدي سرمايه نيز گفت: مسئوليت تهيه اين لايحه بر عهده وزارت اقتصاد است و مراحل نهايي خود را در كميسيون اقتصاد دولت مي‌گذراند؛ پس از آن به صحن دولت آمده و نهايتاً به مجلس ارسال مي‌شود.

وي در خصوص اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي و وظايفي كه قانون در زمينه اجراي اين قانون بر عهده دولت گذاشته است، اظهار داشت: هم ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم (ماليت بر خانه‌هاي خالي) و هم ماده ۱۵ قانون ساماندهي و حمايت از توليد مسكن مبني بر اخذ ماليات از زمين‌هاي خالي را وزارت راه و شهرسازي در دست اجرا دارد؛ با پيگيري اين دو ماده قانوني مي‌توانيم بحث سرمايه گذاري در بخش مسكن را هدفمند كنيم.

به گفته معاون وزير راه و شهرسازي، اگر اين طرح‌ها و لوايحي كه در دولت و مجلس در خصوص كنترل بازار مسكن با ابزارهاي مالياتي تصويب مي‌شود، مي‌توانيم روند صعودي قيمت مسكن را در ماه‌هاي آتي كنترل كنيم.

۳ استراتژي كلان وزارت راه و شهرسازي در بخش مسكن

وي ادامه داد: ما سه استراتژي اصلي در حوزه مسكن در وزارت راه و شهرسازي تدوين كرده‌ايم: يكي از آنها، جدا كردن بازار سرمايه گذاري در بخش مسكن از بازار مسكنِ مصرفي است؛ اين استراتژي با سامانه اسكان و همچنين بسته‌هاي مالياتي در حال پيگيري است؛ استراتژي دوم ما، موضوع افزايش توليد است؛ غير از طرح اقدام ملي مسكن كه طرح‌هاي اجرايي آن در حال پيگيري است، تفاهم نامه‌هاي متعددي با دستگاه‌هاي مختلف به امضا رسانده‌ايم، براي گروه‌هاي هدف متعدد، در حال كار هستيم به زودي عمليات اجرايي اين تفاهم نامه‌ها شروع مي‌شود كه يك وضعيت عمراني خيلي قوي اي در كشور ايجاد خواهد كرد.

محمودزاده استراتژي سوم وزارت راه و شهرسازي را حوزه اجاره داري عنوان و اظهار كرد: در اين حوزه، ۲ پيشنهاد مصوب داريم كه مربوط به شرايط كرونايي بود؛ موضوع اجاره داري حرفه‌اي را هم به عنوان يك اقدام جديد ساختاري در دست اقدام داريم كه مراحل نهايي آن طي شده و تا چند روز آينده به هيئت دولت ارسال مي‌شود.

طرح جهش توليد مسكن كميسيون عمران مجلس، قابليت اجرا دارد

وي در خصوص طرح اخير كميسيون عمران مجلس (جهش توليد مسكن) كه قرار است هفته آتي به عنوان طرح ۲ فوريتي به صحن علني بيايد و بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازي مكلف به ساخت سالانه ۲ ميليون واحد مسكوني مي‌شود، گفت: به نظر من اين طرح قابليت اجرا دارد ما قبلاً هم در كشور، اجراي آن را تمرين كرده بوديم هم ساختار نيروي انساني مربوطه را داريم و هم مصالح ساختماني آن در كشور به اندازه كافي توليد مي‌شود و موجود است؛ كار، كار بسيار بزرگي است و مشاركت همه بخش‌هاي كشور را مي‌طلبد

گزارش اشکال Top