علت گرانی مسکن از زبان وزیر

تحولات پر التهابی که امروز بازار مسکن با آن رو به رو است صرفا به فعل و انفعالات این بازار مرتبط نمی‌شود بلکه حجم نقدینگی لجام‌گسیخته موجود در کشور این بلا را بر سر بازار مسکن آورده است.

 اسلامي وزير راه و شهرسازي، نقدينگي سرگردان را عامل اصلي بي‌ثباتي بازار مسكن دانست و گفت: حجم نقدينگي لجام‌گسيخته موجود در كشور اين بلا را بر سر بازار مسكن آورده است.

وي ادامه داد: كافي است سوداگران احساس كنند يك بازار از بازدهي خارج شده است سريعا نقدينگي‌ها را از بازاري خارج و به بازاري ديگر منتقل مي‌كنند.

اسلامي افزود: به طور مثال زماني كه قيمت مسكن در منطقه‌اي از تهران، پايين‌تر از حد "مقايسه‌اي" باشد، سودجويان بلافاصله نقدينگي را به آن منطقه سرازير مي‌كنند يا به قولي به آنجا هجوم مي‌برند و بعد از مدتي اين نقدينگي را به جاي ديگري انتقال مي دهند، اين اتفاق به دليل حجم زياد پول سرگردان در بازار رخ مي‌دهد و هدف ايجاد تلاطم در يك بازار است لذا زماني به بازار مسكن و زماني هم به بازارهاي ديگر همچون طلا، سكه، خودور و...هجوم مي برند.
وزير راه و شهرسازي راهكار حل مشكل فوق و ساماندهي نقدينگي‌هاي سرگردان در جامعه را اعمال سياست و برنامه هاي كاربردي از سوي دولت دانست و گفت: دولت بايد بتواند نقدينگي را كنترل و با جمع كردن آن از سطح جامعه، اين پول‌ها را به سمت توليد هدايت كند.

گزارش اشکال Top