متقاضیان مسکن ملی تا پس فردا پول ندهند حذف می‌شوند

محمود محمودزاده اظهار کرد: از بین یک میلیون ۶۰۰ هزار متقاضی طرح اقدام ملی مسکن ۴۷۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند که شروط پنجگانه مثل عدم استفاده از زمین یا مسکن دولتی بعد از انقلاب و عدم مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد را داشتند.

وي افزود: به افراد واجد شرايط مهلت داديم تا ۱۵ شهريور ماه ۱۳۹۹ نسبت به بارگذاري مدارك در سامانه اقدام ملي مسكن به آدرس Tem.mrud.ir و واريز وجه اقدام كنند. قبل از پايان اين مهلت برخي افراد اعلام كردند براي تكميل مدارك مهلت مي خواهند كه آن را تا پايان شهريور ماه تمديد كرديم.

ه گفته محمود زاده، تاكنون ۲۲۶ هزار نفر مدارك خود را بارگذاري كرده‌اند و تعدادي نيز واريز وجه داشتند. تمامي افراد تا پايان شهريورماه فرصت دارند ثبت نام خود را تكميل و وجوه درخواستي را واريز كنند. در غير اين صورت حذف و افراد ديگر جايگزين آنها مي‌شوند.

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه تعداد قابل توجهي از واحدهاي مسكن ملي آماده افتتاح است گفت: پس از ماه صفر با حضور رئيس جمهور اولين واحدهاي طرح اقدام ملي مسكن افتتاح خواهد شد. هنوز تعداد دقيق آن مشخص نيست و در آينده اطلاع رساني ميشود.

 طرح اقدام ملي توليد و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسكوني، شهريور ۱۳۹۸ با حضور رئيس جمهور آغاز شد. البته در برخي از مناطق از پايان سال ۱۳۹۷ كليد خورده بود. در قالب اين طرح تا نيمه ارديبهشت ماه ۱۳۹۹ براي ۳۰۰ هزار واحد تامين زمين شده و ۲۳۰ هزار واحد مراحل اجرايي را طي مي‌كند. پيشتر محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي اعلام كرده بود اولين واحدهاي مسكن ملي در بعضي مناطق كشور، مردادماه امسال تحويل مي شود. اما هنوز اين اقدام انجام نشده است. در اين خصوص روز ۲۵ شهريور ماه محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي به ايسنا گفت كه با پايان ماه صفر اولين واحدهاي مسكن ملي افتتاح خواهد شد. در مرحله اول متوسط واريزي هر نفر حدود ۴۰ ميليون تومان است. گفته مي‌شود در شهر جديد پرند حدود ۲۰۰۰ واحد مسكن ملي آماده واگذاري است.

گزارش اشکال Top