خریداران واقعی مسکن به حاشیه رفتند

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش قیمت مسکن طی سال های اخیر، گفت: برای افزایش قدرت خرید مردم باید ۷۰ درصد مبلغ واحد مسکونی وام پرداخت شود.

محمدرضا رضايي كوچي با اشاره به افزايش قيمت مسكن در چند سال اخير و تأثير اين مسئله در كاهش معاملات مسكن، اظهار كرد: در شرايط كنوني مردم از قدرت مالي كافي براي خريد مسكن برخوردار نيستند، اين موضوع به دليل افزايش چشمگير قيمت ها در اين مدت است و عملا خانوارها به ويژه زوج هاي جوان توان تأمين مسكن را ندارند.

وي با بيان اين كه بخش قابل توجهي از معاملات مسكن توسط دلالان و خريداران سرمايه اي صورت مي گيرد و خريداران واقعي در اين عرصه به كنار رفته اند، افزود: دولت بايد سازوكارهاي لازم براي تأمين مسكن را طراحي كند، مهم ترين راهكار براي تأمين مسكن خريداران واقعي، مديريت بازار مسكن و تعديل قيمت ها با افزايش ميزان توليد و متعادل كردن نظام عرضه و تقاضاست.

وي تصريح كرد: يكي از راهكارهاي كوتاه مدت، افزايش قدرت مالي خريداران واقعي است، از اين رو دولت مي تواند در اين عرصه نسبت به افزايش سقف تسهيلات مسكن و كاهش سود وام ها اقدام كند، در تمام كشورها تسهيلات مسكن حدود 70 درصد از قيمت مسكن را پوشش مي دهد، اما در كشور ما با وام ارائه شده نمي توان خانه خريداري كرد.

عضو كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر اين كه دولت و بانك هاي عامل بايد روشي و مكانيزمي را اجرايي كنند تا تسهيلات خريد مسكن به خريداران واقعي برسد و دلالان در اين عرصه نفعي نبرند، اضافه كرد: برخي مي گويند افزايش ميزان وام موجب گراني و تورم در بازار مي شود، اما به نظرم ابعاد مثبت اين مسئله بسيار بيشتر از نكات منفي آن است، هر چند كه با مديريت ارائه تسهيلات به خريداران واقعي و نيازمند اين مشكلات نيز برطرف خواهد شد.
 

گزارش اشکال Top