قیمت آهن آلات ساختمانی در ۲۳ شهریور

براساس مشاهدات ميداني قيمت انواع آهن آلات ساختماني شامل (تير آهن ، ميلگرد  ،پروفيل و ورق سياه )  را در اين گزارش گرد آوري كرده ايم. توجه كنيد كه قيمت ها بر حسب تومان و  تقريبي است چراكه براساس درجه بندي كيفيت  اين اقلام با نرخ هاي  متفاوتي در بازار وجود دارد .

قيمت انواع آهن آلات  ساختماني به شرح زير است : 

قيمت تير آهن 
نام كالا  قيمت (تومان)
  هر شاخه تيرآهن 12 2,150,000
  هر شاخه تيرآهن 14 2,150,000
  هر شاخه تيرآهن 16 2,460,000
  هر شاخه تيرآهن 18 2,650,000
  هر شاخه تيرآهن 20 3,700,000
  هر شاخه تيرآهن 22 3,850,000
  هر شاخه تيرآهن 24 4,000,000
  هر شاخه تيرآهن 27 7,000,000
  هر شاخه تيرآهن 30 7,450,000

 

قيمت ميلگرد
نام كالا  قيمت (تومان ) 
  هر كيلو ميلگرد 6.5 10,100
  هر كيلو ميلگرد 8 10,000
  هر كيلو ميلگرد 10 9,600
  هر كيلو ميلگرد 12 9,600
  هر كيلو ميلگرد 14 9,650
  هر كيلو ميلگرد 16 9,650
  هر كيلو ميلگرد 18 9,650
  هر كيلو ميلگرد 20 9,650
  هر كيلو ميلگرد 22 9,650
  هر كيلو ميلگرد 25 9,650
  هر كيلو ميلگرد 28 9,650
  هر كيلو ميلگرد 32 9,750

 

قيمت پروفيل 
نام كالا  قيمت (تومان ) 
  هر كيلو پروفيل 507 - 508 - 509 16,100
  هر كيلو قوطي 20x10 16,250
  هر كيلو قوطي 25x10 16,250
  هر كيلو قوطي 30x10 16,250
  هر كيلو قوطي 20x20 16,150
  هر كيلو قوطي 25x25 16,150
  هر كيلو قوطي 30x20 16,150
  هر كيلو قوطي 30x50 16,100
  هر كيلو قوطي 30x60 16,100
  هر كيلو قوطي 40x40 16,100
  هر كيلو قوطي 60x40 16,100
  هر كيلو قوطي 40x100 16,100
  هر كيلو قوطي 70x70 16,100
  هر كيلو قوطي 80x40 16,100

قيمت ورق سياه
نام كالا  قيمت (تومان ) 
  هر كيلو ورق سياه 2 15,500
  هر كيلو ورق سياه 3 15,000
  هر كيلو ورق سياه 4 13,300
  هر كيلو ورق سياه 5 13,200
  هر كيلو ورق سياه 6 13,500
  هر كيلو ورق سياه 8 14,100
  هر كيلو ورق سياه 10 14,000
  هر كيلو ورق سياه 12 14,300
  هر كيلو ورق سياه 15 13,700
  هر كيلو ورق سياه 20 13,400
  هر كيلو ورق سياه 25 13,400
  هر كيلو ورق سياه 30 13,400

گزارش اشکال Top