عدم واریز قسط اولیه طرح مسکن ملی انصراف تلقی می‌شود

پس از طی مراحل اولیه، متقاضیان طرح مسکن ملی به مراحل واریز وجه رسیده‌اند، این در حالی است که به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران واریز نشدن قسط اولیه در موعد مقرر به منزله انصراف از پروژه تلقی خواهد شد.

مديركل راه و شهرسازي استان تهران بر تكميل و واريز هرچه سريعتر متقاضيان طرح اقدام ملي مسكن تاكيد كرد و گفت: متقاضيان طرح اقدام ملي مسكن حداكثر تا تاريخ ١۵ مرداد فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه  tem.mrud.ir نسبت به تكميل مدارك خود از قسمت مشاهده درخواست، اقدام كنند. لازم به ذكر است عدم بارگزاري مدارك به منزله انصراف تلقي مي شود.

محبت خواه اظهار داشت: آن دسته از متقاضيان تاييد شده طرح اقدام ملي مسكن استان تهران كه تا تاريخ ٢۵ مرداد ٩٩ نسبت به واريز آورده اوليه به مبلغ ۴۰ ميليون تومان به حساب افتتاح شده نزد بانك مسكن اقدام نكرده اند عدم واريز وجه به منزله انصراف تلقي شده بالتبع تاريخ ۲۵ مرداد فرصت نهايي واريز وجه جهت متقاضيان اقدام ملي استان تهران اعلام مي شود.

گزارش اشکال Top