واحدهای مسکن ملی پایین تر از قیمت کنونی بازار، عرضه می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر پیگیری سیاست جداکردن بازار سرمایه از بازار مصرف در بخش مسکن، گفت: عرضه واحدهای مسکونی ملی با قیمتی کمتر از قیمت کنونی بازار به متقاضیان مسکن، صورت خواهد گرفت.

به گزارش روز جمعه پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، «محمود محمودزاده» افزود: وزارت راه و شهرسازي در راستاي جدا كردن بازار مصرف از بازار سرمايه، روي اين موضوع متمركز است تا واحدهايي را كه در قالب طرح ملي با مشاركت بخش خصوصي در دست ساخت قرار دارد را با قيمت مناسب تر از قيمت هاي فعلي بازار به متقاضيان واقعي مسكن، عرضه كند.
وي درباره برنامه ها و سياستگذاري هاي وزارت راه و شهرسازي براي ساماندهي بازار مسكن، كنترل قيمت ها و كاهش آن به ميزاني كه براي مصرف كنندگان واقعي قابل معامله باشد، گفت: قوانيني كه در جريان تصويب است، چه پيشنهادهاي دولت و چه طرح هايي كه در مجلس در حال بررسي است، چنانچه زودتر عملياتي و ابلاغ شوند روي بازار مسكن و كنترل قيمت ها، تاثير مي گذارد.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اين مطلب كه بازار مسكن در شرايط فعلي اقتصادي متاثر از بازارهاي مجاور همچون طلا و ارز است، توضيح داد: استراتژي دولت و وزارت راه و شهرسازي، جدا كردن بازار مصرف از بازار سرمايه گذاري است.
ميانگين قيمت هر مترمربع واحد آپارتماني مسكوني پايتخت در تير امسال نسبت به خرداد افزايش در حدود ۲ ميليون توماني را تجربه كرد.
خرداد امسال هرمترمربع واحد مسكوني آپارتماني در برخي مناطق پايتخت با قيمت بيش از ۱۹ ميليون تومان معامله شد كه اين رقم در تير به حدود ۲۱ ميليون تومان، افزايش يافت.

گزارش اشکال Top