توصیه‌های پلیسی برای دریافت وام اجاره مسکن

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت در مورد دریافت وام ودیعه مسکن دولت به ارائه نکات پلیسی پرداخت.

كيوان ظهيري رئيس پليس پيشگيري پايتختبا توصيه به هموطنان براي ثبت‌نام وام وديعه مسكن و پيشگيري از هرگونه كلاهبرداري‌هاي احتمالي توسط افراد سودجو در اين زمينه، اظهار كرد: با توجه به ثبت‌نام اوليه و پيامكي وام وديعه مسكن، متقاضيان دريافت اين وام از امروز بايد با ارسال كد ملي سرپرست خانوار خود به شماره پيامكي معرفي شده توسط وزارت راه و شهرسازي براي دريافت اين وام، ثبت‌نام اوليه خود را انجام دهند.

رئيس پليس پيشگيري تهران بزرگ افزود: متقاضيان دريافت وام مذكور تنها بايد از طريق سرشماره معرفي شده توسط وزارت راه و شهرسازي اقدام به ثبت‌نام براي دريافت وام مذكور كنند و در صورت مواجه شدن با پيامك‌هاي ديگر با مضمون‌هايي همچون ثبت‌نام وام مسكن، از ارسال اطلاعات هويتي و بانكي خود به آنها خودداري كنند.

وي خاطرنشان كرد: هموطنان مراقب درگاه‌ها و پيامك‌هاي جعلي درباره دريافت و ثبت‌نام وام وديعه مسكن باشند تا مورد كلاهبرداري قرار نگيرند.

گزارش اشکال Top