بازاری که موجب تنش حوزه مسکن می‌شود

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این که راه‌اندازی بورس مسکن به افزایش قیمت دامن می‌زند، گفت: عرضه فولاد در بورس نه تنها موجب ساماندهی این حوزه نشد که افزایش قیمت را به دنبال داشت.

محمدرضا رضايي كوچي با اشاره به هشدار انبوه سازان درباره تبعات راه‌اندازي بورس مسكن، اظهار كرد: بايد سياست‌ها و برنامه هايي اجرايي شود كه به ثبات‌سازي بازار مسكن بيانجامد، نه اينكه اقداماتي صورت گيرد كه موجبات بروز تنش در بازار را فراهم كند.

وي با بيان اينكه راه‌اندازي بورس مسكن موجب افزايش قيمت در بازار خواهد شد، افزود: دولت با راه‌اندازي بورس مسكن به دنبال بهبود وضعيت اين بازار است، اما به نظر مي‌رسد كه اين اقدام تشديد گراني در بازار را به دنبال دارد.

وي ادامه داد: در هر صورت سرمايه‌گذاران در بازار بورس به دنبال كسب سود هستند، اين رويكرد در بازاري مانند بازار سرمايه، مسكن را به سمت تلاطم هدايت مي‌كند، هدف اصلي دولت از عرضه مسكن در سرمايه، جذب سرمايه‌هاي كلان براي اجراي پروژه‌هاي ساخت‌وساز است، اما اين نگراني وجود دارد كه در كنار جذب سرمايه، مسكن گران شود.

رضايي كوچي افزود: در سال‌هاي اخير اقداماتي مانند عرضه محصول فولاد به بازار سرمايه صورت گرفت، اين اقدام نه تنها موجب ساماندهي قميت‌ها در اين حوزه نشد، بلكه افزايش قيمت فولاد را در پي داشت.

عضو كميسيون عمران مجلس، تاكيد كرد: با راه‌اندازي بورس مسكن مخالف هستم زيرا اين رويكرد تلاطم آفرين است، بنابر اين دولت بايد راه كارهاي ديگر را براي تأمين مالي بخش ساخت‌وساز مسكن اجرايي كند.

گزارش اشکال Top