طرحی که افزایش قیمت مسکن را متوقف می‌کند

سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران گفت: با توجه به اینکه مجلس یازدهم بنا دارد در کنار اقدامات بلند مدت درباره ساماندهی بازار مسکن، واکنش کوتاه مدتی نیز به افزایش قیمت در این بازار و نوسانات بی ضابطه و افسارگسیخته نشان دهد، یکی از بهترین ابزارها برای این واکنش‌های کوتاه مدت استفاده از ظرفیت خانه‌هایی است که در کشور وجود دارد اما عرضه نمی‌شود و تحت عنوان خانه‌های خالی معروف است.

وي ادامه داد: بر اساس استانداردهاي بين‌المللي اگر ۴ الي ۵ درصد خانه‌هاي هر كشوري در يك بازه زماني كوتاه مدت، خالي باشند به جهت جا به جايي خانوار متعارف است اما اين نرخ در كشور ما بيش از ۹ درصد و در شهرهايي مثل تهران بيش از ۱۸ درصد است بنابراين در كل كشور بيش از دو برابر عرف دنيا و در شهرهايي مثل تهران بيش از ۴ برابر عرف دنيا خانه‌هاي خالي داريم.

تعداد خانه‌ها از جمعيت كشور بيشتر است!

نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تعداد زياد خانه در كشور، گفت: در حال حاضر تعداد خانه‌هاي كشور از تعداد خانوار كشور بيشتر است يا در برخي از آمار اين تعداد برابر است به همين جهت نبايد شاهد اين نوسانات قيمت مسكن در كشور باشيم.

نرخ ماليات قانون قبلي كافي نبود

وي با اشاره به تصويب دو فوريت طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي ادامه داد: طرحي كه دو فوريت آن ديروز به تصويب رسيد، نقطه ثقل خود را بر كارآمد سازي ابزارهاي قانوني پيشين قرار داده است به اين صورت كه گرچه ماليات بر خانه‌هاي خالي در سال ۹۴ ذيل ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم به تصويب رسيده بود اما به جهت نرخ غير مؤثر آن، موجب انگيزه كافي براي عرضه آن مسكن‌ها نمي‌شد همچنين تكميل نبودن سامانه املاك و اسكان هم بهانه‌اي شده است كه در پنج سال گذشته، امكان اعمال اين پايه‌هاي مالياتي براي تغيير رفتار محتكران بازار مسكن ايجاد نشود.

خانه‌هاي خالي شهر تهران بيش از كل ساخت و ساز مسكن كشور در يك سال

خاندوزي درباره كاركرد اين ماليات در كوتاه مدت گفت: اگر همين اتفاق در ماه‌هاي پيش رو رخ دهد مي‌توانيم شاهد توقفي در افزايش قيمت مسكن طي ماه‌هاي پس از تصويب اين قانون باشيم. ما سالانه نزديك به ۲۰۰ هزار واحد مسكوني ساخت بخش خصوصي در كشور داريم و وزارت راه و شهرسازي هم هدفگذاري‌هايي بين ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسكوني در يك سال براي كل كشور دارد.

وي افزود: اگر به تعداد بيش از ۴۰۰ هزار واحد مسكوني خالي فقط در شهر تهران توجه كنيم، متوجه مي‌شويم كه عرضه اين مسكن‌ها به معناي اين است كه كل هدف يك‌ساله وزارت راه و شهرسازي پوشش داده شده است و مي‌تواند معادل سرمايه گذاري يك سال براي ساخت مسكن باشد.

خاندوزي يادآوري كرد: با تصويب نهايي اين طرح در مجلس انتظار مي‌رود پيام مؤثري در زمينه ساماندهي كردن اطلاعات بازار مسكن به جامعه مخابره شده و اميد براي توقف روند افزايش قيمت مسكن افزايش يابد.

گزارش اشکال Top