ارائه رایگان زمین راهی برای کاهش قیمت مسکن

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:در شرایط کنونی تأمین مالی، عرضه مصالح ساختمانی ارزان قیمت و ارائه اراضی رایگان سه مولفه اصلی برای کاهش قیمت مسکن در کشور است. محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس ، با اشاره به تدوین طرح دو فوریتی برای ساماندهی بازار مسکن در این کمیسیون، گفت:اعضای کمیسیون عمران تاکنون نشست های متعددی با مسئولان مربوطه برای ساماندهی بازار مسکن داشته اند و خوشبختانه طرحی نیز آماده شد و دوفوریت آن به تصویب نمایندگان رسید.

وي ادامه داد:فردا نيز بررسي اين طرح در دستور كار كميسيون قرار دارد تا با بررسي اشكالات احتمالي و رفع آنها بارديگر اين طرح را براي بررسي بيشتر به صحن علني پارلمان ارجاع دهيم.

نماينده جهرم در مجلس با بيان اينكه در شرايط كنوني تأمين مالي، عرضه مصالح ساختماني ارزان قيمت و ارائه اراضي رايگان سه مولفه اصلي براي كاهش قيمت مسكن در كشور است، عنوان كرد: متأسفانه در چند سال اخير به اين مسائل توجهي چنداني نشده است. در شرايط كنوني قيمت زمين حدود دو سوم قيمت نهايي مسكن را شامل مي شود، از اين رو ارائه زمين رايگان از سوي دولت مي تواند قيمت مسكن را به ميزان چشمگيري كاهش بدهد.

رضايي كوچي تصريح كرد:با توجه به اهميت سه مولفه تأمين زمين، تأمين منابع مالي و تأمين مصالح ساختماني، طرح كميسيون عمران مجلس براي مديريت بازار مسكن با توجه به اين مولفه ها تدوين شده است.

وي با بيان اينكه ارائه تسهيلات ارزان قيمت تك رقمي براي دهك هاي پايين و اقشار آسيب پذير يكي از محورهاي طرح ساماندهي بازار مسكن است، افزود: قطعا مجلس تمام تلاش خود را براي مديريت مكانيزم عرضه مصالح جهت اجراي طرح هاي توليد مسكن انجام مي دهد.

گزارش اشکال Top