هیجان بازارها به بازار مسکن رسید

تاثیر عدم ثبات در بازارهای ارز، سکه و طلا طی روزهای اخیر، به شکل قیمت‌گذاری هیجانی در بازار مسکن پایتخت نمود پیدا کرده، هرچند ارتباط میان شرایط بازارهای موازی جاذب سرمایه موضوع جدیدی نیست اما از سال ۹۷ به بعد، حساسیت بازار مسکن به وضعیت و تغییرات قیمتی در سایر بازارها به مراتب بیشتر شده و شاید با هیچ دوره‌ای پیش از آن قابل قیاس نیست.

اعلام قيمت‌هاي پيشنهادي مالكان آپارتمان‌هاي فروشي به واسطه‌هاي ملكي، اين روزها از هيچ قاعده و قانوني پيروي نمي‌كند و حتي ميزان رشد قيمت‌هاي پيشنهادي در واحدهاي مختلف با شرايط برابر در يك منطقه، متفاوت است.

تاثير عدم ثبات در بازارهاي ارز، سكه و طلا طي روزهاي اخير، به شكل قيمت‌گذاري هيجاني در بازار مسكن پايتخت نمود پيدا كرده است. هرچند ارتباط ميان شرايط بازارهاي موازي جاذب سرمايه موضوع جديدي نيست و همواره وجود داشته است، اما از سال ۹۷ به بعد، حساسيت بازار مسكن به وضعيت و تغييرات قيمتي در ساير بازارها به مراتب بيشتر شده و شايد با هيچ دوره‌اي پيش از آن قابل قياس نيست.

در روزهاي اخير نيز به‌رغم اينكه شرايط ركود معاملاتي در بازار مسكن با گذشته تفاوت چنداني نكرده و همچنان حجم معاملات در كف شرايط متداول ركود قرار دارد، اما نوسان‌هاي ارز و سكه زمينه‌ساز شكل‌گيري انتظار افزايش قيمت در ميان گروهي از فروشندگان بازار مسكن شده است. اين انتظار به شكلي در قيمت‌هاي پيشنهادي انعكاس پيدا كرده كه نمي‌توان ميزان رشد مشخصي را به قيمت‌هاي جديد پيشنهادي نسبت داد.

برخي از واسطه‌هاي ملكي مي‌گويند فروشنده‌هاي واحدهاي نوساز اگرچه تعدادشان در بازار زياد نيست، اما قيمت‌هاي اعلامي خود را ظرف يكي، دو هفته اخير دوباره افزايش داده‌اند و بعضا در مورد آپارتمان‌هاي مشابه در محله‌هاي يكسان، اختلاف قيمت تا ۱۵ درصد مشاهده مي‌شود.

به‌عنوان مثال يك گروه از فروشنده‌هاي واحدهاي نوساز در محله نظام‌آباد تهران قيمت پيشنهادي ۱۸ ميليون توماني را براي فروش اعلام كرده‌اند اما گروه ديگر وارد كانال ۲۰ ميليوني شده و قيمت‌هاي ۲۱ ميليون توماني را اعلام كرده‌اند و البته در اين قيمت‌گذاري بي‌قاعده، اهميتي به متغيرهاي ديگر مثل اينكه آيا اصلا در اين سطوح قيمتي، تقاضايي در اين محله وجود دارد يا نه، نمي‌دهند.

گزارش اشکال Top