هر متر خانه ۴۲ درصد گران شد

بانک مرکزی اعلام کرده که در خردادماه امسال هر متر خانه در تهران نسبت به همین ماه در سال گذشته تا بیش از ۴۲ درصد گران شده است.

اين در حالي است كه در ميان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران بيشترين متوسط قيمت هر متر خانه ۴۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان در منطقه يك و كمترين آن با حدود ۸۸۹۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است كه هر يك از آنها با افزايش ۵۳.۶ درصدي در منطقه يك و ۴۷.۶ درصدي در منطقه ۱۸ همراه بوده است.
همچنين در سه ماهه اول امسال حدود ۲۳ هزار و ۳۰۰ واحد مسكوني معامله شده كه در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل ۸.۳ درصد افزايش دارد. در اين مدت متوسط قيمت يك مترمربع بناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران ۱۷ ميليون تومان بوده كه افزايش ۳۷.۵ درصدي دارد.

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده برحسب قيمت يك مترمربع بنا در خردادماه نيز حاكي از آن است كه واحدهاي مسكوني در دامنه قيمتي ۱۰ تا ۱۲ ميليون تومان به ازاي هر مترمربع بنا با سهم ۱۰.۴ درصد بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قيمتي ۱۲ تا ۱۴ ميليون با ۱۰.۱ درصد سهم در رتبه بعدي قرار دارد.

از سوي ديگر  در خردادماه امسال توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است كه واحدهاي مسكوني با ارزش ۶۰۰ تا ۸۵۰ ميليون تومان با اختصاص سهم ۱۴.۴ درصد بيشترين سهم از معاملات انجام شده را داشتند.
اما توزيع معاملات انجام شده مسكن بر اساس مناطق شهري در تهران حاكي از آن است كه منطقه پنج با ۱۵.۵ درصد از كل معاملات بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است.
بررسي وضعيت كرايه مسكن اجاري نيز از اين حكايت دارد كه در تهران ۲۷.۶ درصد و در كل مناطق شهري ۳۰.۷ درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل وجود دارد.

گزارش اشکال Top