بسته حمایتی مستاجران روز سه‌شنبه تصویب می‌شود

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی خبر داد: که بسته حمایتی از مستاجران شامل مبلغ وام حمایتی و مکانیزم پرداختی آماده است و روز سه‌شنبه در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهوری بررسی و تصویب می‌شود.

اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري خبر داد كه وزارت راه و شهرسازي مسئول تهيه بسته حمايتي براي سامان‌دهي بازار مسكن شد.

در همين راستا «محمود محمودزاده» عصر يكشنبه در خصوص جزئيات بسته حمايتي وزارت راه براي مستاجران، گفت: پيشنهادات حمايتي وزارت راه روز سه‌شنبه در حضور رئيس‌جمهوري مطرح مي‌شود و بعد از تصويب اطلاع‌رساني عمومي خواهد شد.

وي افزود: به دليل نابساماني در حوزه اجازه، دولت به وزارت راه، بانك مركزي و وزارت اقتصاد مسئوليت طراحي اين بسته را سپرد تا فورا برنامه حمايتي براي مستاجران به تصويب برسد.

معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي اختصاص وام به مستاجران را مشروط به داشتن كد رهگيري دانست و گفت: كد رهگيري مصوبه‌اي قديمي است كه به ١٠ سال پيش باز مي‌گردد، تمامي بنگاه‌ها مجهز به اين سامانه هستند اما برخي از آژانس‌هاي املاك اقدام به ثبت كد رهگيري نمي‌كنند كه تخلف است.

محمودزاده گفت: تمامي بنگاه‌هاي املاك بايد اين تكليف قانوني را انجام دهند و دولت براي شناسايي واجدين راهي جز دريافت كد رهگيري ندارد.

وي اضافه كرد: قراردادهاي بين مستاجر و مالك بدون كد رهگيري حتي قابليت پيگيري قضايي هم ندارد و ما تمام مستاجران را به دريافت اين كد توصيه مي‌كنيم.

محمودزاده ادامه داد: كميسيون اقتصادي دولت روز سه‌شنبه مبلغ اين وام و مكانيزم پرداخت را اعلام خواهد كرد.

گزارش اشکال Top