مراقب باشید، با مالیاتهای جدید نقره داغ نشوید

با توجه به لحاظ شدن سه نوع مالیات جدید به نظر می‌رسد در سال 99 سفته بازی در بازار مسکن با چالش جدی مواجه خواهد شد.

‌ در روزهاي اخير موضوع نوسانات قيمت مسكن بار ديگر توجه‌ها را به اين بازار جلب كرده است. متاسفانه مسكن به دليل كاهش عرضه و افزايش سفته بازي از كالاي مصرفي به كالاي سرمايه‌اي تبديل شده است.

بيش از يك سال قبل نيز نمايندگان كميسيون اقتصادي مجلس دهم طرحي را براي اخذ ماليات از عايدي سرمايه در حوزه مسكن مطرح كرده بودند كه عملاً اين طرح با دخالت وزارت اقتصاد به سرانجام نرسيد. حالا معاون وزير اقتصاد پيشنهاد داده نمايندگان مجلس يازدهم براي عبور از بروكراسي دولتي تصويب هرچه سريع تر طرح ماليات بر عايدي سرمايه مسكن را در دستور كار قرار دهند.

از سوي ديگر قانون ماليات ستاني از خانه هاي خالي از سال 94 تصويب شده بود اما به دليل عدم هماهنگي سازماني و... اين ماليات عملياتي نشد. با پيگيري هاي انجام شده در بخشهاي مختلف سرانجام هماهنگيهاي لازم بين وزرات راه و شهرسازي، شهرداريها و سازمان مالياتي انجام شد و طبق وعده سازمان مالياتي اين نوع ماليات به زودي عملياتي خواهد شد.

همچنين بر اساس قانون بودجه سال 99 دولت بايستي از املاك بالاي 10 ميليارد تومان، اخذ مالياتي تحت عنوان ماليات املاك لوكس را در دستور كار قرار دهد.

برايند اين سه نوع ماليات نشان ميدهد در سال جاري ممكن است افرادي كه با انگيزه سوداگرانه وارد اين بازار شده اند نقره داغ شوند.

گزارش اشکال Top