رشد بی‌سابقه معاملات مسکن در اردیبهشت ۹۹

میزان معاملات مسکن در شهر تهران در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه امسال رشد قابل توجه ۸۱۲ درصدی را به ثبت رساند که به نظر می‌رسد رشد ماهانه بی‌سابقه‌ای بوده است.

آمارهاي اقتباس شده از سازمان راه و شهرسازي نشان مي‌دهد در ارديبهشت ماه امسال معاملات مسكن تهران رونق بي‌سابقه‌اي را به ثبت رسانده‌اند.

قيمت مسكن تهران در ارديبهشت ماه امسال نسبت به ماه قبل ۹٫۴ درصد افزايش داشت و به سطح ۱۷ ميليون تومان رسيد، از سوي ديگر ميزان معاملات مسكن در شهر تهران در ارديبهشت ماه نسبت به فروردين ماه امسال رشد قابل توجه ۸۱۲ درصدي را به ثبت رساند كه به نظر مي‌رسد رشد ماهانه بي‌سابقه‌اي بوده است.

ميزان معاملات مسكن تهران با رشد ۸۱۲ درصدي از هزار فقره معامله در فروردين ماه امسال به حدود ۱۰ هزار فقره در ارديبهشت ماه رسيد.

بيشترين ميزان رشد معاملات مسكن در ميان مناطق ۲۲گانه شهر تهران مربوط به منطقه۱۳ بوده كه تعداد خريد و فروش خانه در اين منطقه ۲۵۰۰ درصد افزايش داشته و از ۱۴ فقره معامله در فروردين ماه امسال به بيش از ۳۶۰ فقره معامله در ارديبهشت ماه امسال رسيده است.

قيمت خانه در منطقه۱۳ تهران در ارديبهشت ماه امسال نسبت به ماه قبل ۴٫۲ درصد افزايش داشته است.

كمترين ميزان رشد ماهانه معاملات مسكن شهر تهران در ارديهشت ماه امسال مربوط به منطقه ۱۹ تهران بوده كه معادل ۴۳۳ درص افزايش داشته است.

 

منبع: تجارت نيوز

گزارش اشکال Top