بازار مسکن در حال بازگشت به شرایط عادی است؟

برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که روند بازار مسکن حداقل در ثبت آگهی‌های ملکی در حال بازگشت به شرایط عادی خود است.

مقايسه تعداد آگهي‌هاي فروش ملك در شهر تهران با تعداد معاملات انجام شده در سال ۹۸ نشان مي‌دهد گرچه تعداد اين دو به هم نزديك نيستند؛ اما روند هر دو، يكسان است.

مقايسه آگهي‌هاي ملكي در سال ۹۸ كه ملك‌رادار آنها را به صورت مجموع، منتشر مي‌كند با آمارهاي معاملات انجام شده كه بانك مركزي به صورت ماهانه منتشر مي‌كند، نشان مي‌دهد در ماه‌هايي كه تعداد آگهي‌هاي منتشر شده افزايش داشته، بازار معاملات با رونق همراه بوده، و در مقابل هر زمان بازار معاملات به ركود رفته، تعداد آگهي‌ها نيز كمتر شده‌اند.

ارديبهشت سال گذشته و درست يك ماه پيش از آغاز ركود در بازار مسكن، تعداد آگهي‌ها و معاملات به صورت چشمگيري افزايش يافتند و پس از آن از خرداد تا شهريور ماه، تعداد معاملات به صورت مستمر كاهش يافت. در اين ماه‌ها تعداد آگهي‌ها نيز روند نزولي داشته و تنها در تير ماه با افزايش همراه بوده است. اما در نيمه دوم سال، روند انتشار آگهي‌ها و معاملات مسكن در تهران، اندكي متفاوت بوده‌اند و در حالي كه از مهر تا بهمن تعداد معامله‌ها به صورت مستمر افزايش داشته‌اند، تعداد آگهي‌ها در دو ماه آبان و دي نسبت به ماه قبل، كاهش داشته‌اند. همچنين در بهمن ماه كه تعداد معامله‌ها حتي از ارديبهشت نيز بيشتر بوده، تعداد آگهي گرچه افزايش را نشان مي‌دهد؛ اما به سطح ارديبهشت نرسيده است.

در اسفند ماه نيز هر دو نمودار با كاهش همراه بوده‌اند و در اين ميان تعداد آگهي‌ها به كمترين ميزان در سال ۹۸ رسيده‌اند كه اين موضوع تاثير خود را در معاملات فروردين ۹۹ نشان داده است كه البته تاثير كرونا نيز در اين امر زياد بوده است.

بانك مركزي تاكنون آمارهاي معامله‌هاي ملكي اسفند ۹۸ را منتشر نكرده است؛ اما اطلاعات وزارت مسكن و اتحاديه املاك نشان مي‌دهد در ماه پاياني سال گذشته تعداد معاملات مسكن به نسبت بهمن ماه با كاهش زيادي روبه‌رو بوده است.

در ۱۲ ماه سال گذشته، ارديبهشت ماه بيشترين تعداد آگهي‌ها را داشته و اسفند ماه كمترين آگهي‌ها را داشته‌اند. اين در حالي است كه از نظر تعداد معاملات، بهمن ماه بهترين و شهريور، بدترين ماه بوده‌اند. نمودارهايي كه در ادامه مي‌آيد، تعداد آگهي‌هاي فروش ملك مسكوني و تعداد معاملات ملك مسكوني در تهران به تفكيك ماه در سال ۹۸ را نشان مي‌دهد.

پ

 

پ

روند آگهي‌ها در فروردين و هفته اول ارديبهشت ۹۹

به دليل شرايط كرونا، تعطيلي دفاتر املاك و محدوديت‌هاي رفت و آمد، در فروردين امسال شاهد كاهش حدود ۵۰ درصدي تعداد آگهي‌ها نسبت به فروردين سال ۹۸ بوده‌ايم. اما با كاهش محدوديت‌ها از ۳۰ فروردين، به نظر مي‌رسد روند بازار مسكن حداقل در ثبت آگهي‌هاي ملكي در حال بازگشت به شرايط عادي خود است.

گزارش اشکال Top