درخواست برای ورود پلیس امنیت اقتصادی به بازار املاک

با وجودی‌که بازار مسکن از نظر تعداد معاملات در رکود شدید فرو رفته‌است و در فروردین‌۹۹ در مناطق بیست‌ودوگانه تهران فقط ۱۳۰۰ معامله مسکن انجام گرفته‌است، اما در کمال تعجب به دلیل آنکه فرمول نرخ‌گذاری در بازار مسکن بر اساس آخرین قیمت‌ها است، عده‌ای دلال مسکن دستشان باز است تا با انجام معاملات مسکن بالاتر از نرخ عرف بازار زمینه را برای جهش قیمت‌ها فراهم آورند.

طي سال‌هاي اخير به‌رغم ريزش شديد حجم معاملات به دليل آنكه حجم مبنايي براي تغيير قيمت‌ها در بازار مسكن وضع نشده‌است، دلالان به سادگي قيمت‌ها را با رشد همراه كرده‌اند از اين رو كارشناسان نسبت به آينده فاجعه بار قيمت در بازار مسكن تهران به مسئولان هشدار مي‌دهند و معتقدند كه بايد پليس امنيت اقتصادي به سرعت به بازار مسكن ورود داشته‌باشد تا با دلالاني كه از طرف برخي از سوداگران مأمور شده‌اند تا با انجام معاملات مسكن بالاتر از نرخ عرف بازار، مقدمات جهش قيمت‌ها را فراهم كنند، برخورد كنند.

درعين حال مجلس جديد بايد براي تغيير قيمت مسكن در هر منطقه از تهران فرمول جديد دامنه نوسان و حجم مبنا به همراه فاكتورهاي ديگر وضع كند تا بازار زمين و ساختمان از نابساماني خارج شود، سازمان امور مالياتي نيز بايد از وضعيت انفعال نسبت به خانه‌هاي خالي و كم استفاده خارج شده و طرح ماليات سنگين از اين خانه‌ها را عملياتي كند.

گزارش اشکال Top