سرگیجه قیمت در بازار ویروس زده مسکن

با وجود گذشت بیش از دو هفته از سال جدید هنوز بازار مسکن در یک سردرگمی بی سابقه به سر می برد و قیمت های ارائه شده از سوی برخی مشاوران املاک با تردید بسیار مواجه است.

سال گذشته هر چقدر به روزهاي پاياني سال نزديك مي شديم متقاضيان خريد و به همان ميزان متقاضيان فروش مسكن بيشتر مي شد.

در اواخر بهمن ماه سال ۹۸ وقتي هنوز شيوع ويروس كرونا به آن شكل اقتصاد كشور را تعطيل نكرده بود و مراجعات به بنگاههاي مسكن از ترس رشد قيمت مسكن در سال ۹۹ افزايش يافته بود.

در بهمن ماه سال گذشته وقتي بانك مركزي گزارش داد قيمت مسكن در تهران به دليل افزايش معاملات رشد ۱۰ درصدي را تجربه كرده است باعث شد تا برخي سازندگان مسكن نيز همسو با بازار مسكن رشد قيمت مصالح ساختماني را بهانه و دستاويز خود كرده و اعلام كنند كه قيمت تمام شده مسكن رشد كرده و به تبع آن قيمت مسكن افزايش يافته است.

در همان روزها صديف بدري عضو كميسيون عمران مجلس عنوان كرد كه برخي سازندگان مسكن بر طبل گراني مسكن مي كوبند و ظاهرا اين اقدام آنها نيز بز بازار مسكن تحميل خواهد شد.

هر چند مهدي غلامي كارشناس اقتصاد مسكن مي گويد كه رشد قيمت مسكن در اين روزها كه قدرت خريد مسكن پايين است و بازار كشش رشد قيمت ندارد به ضرر بازار و توليد مسكن خواهد بود و ركود عميقي را بر بخش مسكن تحميل خواهد كرد.

اما از سوي ديگر مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه املاك گفت: رشد قيمت مسكن به هيچ وجه در بازار مسكن ديده نشده است و هيچ گزارشي از مشاوران املاك و اعضاي اتحاديه املاك مبني بر رشد قيمت مسكن گزارش نشده است.

اين وضعيت تاييد و تكذيب در ماههاي پاياني سال گذشته باعث شد تا برخي خريداران و فروشندگان مسكن بي توجه به آن وارد بازار مسكن شده و اقدام به معامله مسكن كنند.

در روزهاي پاياني سال گذشته وقتي شيوع ويروس كرونا اكثر بازارها را تعطيل كرده و دولت را مجبور كرد تا به اعمال محدوديت هاي رفت و آمد اقدام كند به يكباره افت معاملات مسكن رخ داد و تصور برخي كارشناسان و فعالان بازار بر اين شد كه قيمت مسكن نيز اين بار كاهش خواهد يافت.

وزارت راه آب پاكي را به روي دست متقاضيان ريخت

اما باز هم گزارش دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي آب پاكي را بر روي دست متقاضيان مسكن ريخت كه اگر معاملات مسكن كاهش مي يابد دليل نمي شود كه قيمت مسكن هم كاهش يابد.

گزارش دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي در اسفند ماه پارسال نشان مي داد كه ميزان معاملات مسكن ۳۰ درصد كاهش داشته اما قيمت مسكن هشت درصد رشد داشته است و اين وضعيت تا انتهاي سال ادامه يافت و روز به روز نيز بر تعطيلي تعداد مشاوران املاك اضافه شد.

تحول قيمت مسكن با نرخ ارز به كانال ۱۶ هزار تومان

حال با گذشت بيش از دو هفته از سال هنوز بسياري از مشاوران املاك دفاتر خود را بازگشايي نكرده اند. اما برخي فعالان بازار مسكن اعلام مي كنند كه قيمتهاي مسكن با توجه به رشد نرخ ارز دستخوش تحول خواهد شد و اگر نرخ ارز بر كانال ۱۶ هزار تومان باقي بماند قيمت مسكن نه تنها كاهش نخواهد يافت بلكه رشد نيز پيدا خواهد كرد.

سردرگمي بازار مسكن بي سابقه است

اما حسام عقبايي نايب رئيس اتحاديه املاك معتقد است كه هميشه بازار مسكن تا اواخر فروردين ماه دچار يك سردرگمي قيمتي است هر چند اين بار موضوع تفاوت مي كند.

وي افزود: حتي نمي توان قيمت مسكن در سال ۹۹ را با قيمت سال ۹۸ مقايسه و به متقاضيان مسكن ارائه كرد. يعني برخي مشاوران املاك قيمت مسكن در سال جاري را با نرخ هاي قبل از سال با ترديد به متقاضيان ارائه مي كنند.

عقبايي تاكيد كرد: قدرت خريد متقاضيان مسكن به گونه اي است كه قيمتها نمي تواند بيشتر از ۱۰ درصد تا ۱۵ درصد افزايش يابد.

ترديد در ارائه قيمت جديد توسط املاكي ها

اما گفت و گوي با برخي مشاوران املاك نشان مي دهد كه اگر چه گفته مي شود قيمتها در سال جاري كمتر از نرخ تورم افزايش خواهد يافت اما در ارائه قيمت جديد به متقاضيان ترديد وجود دارد.

نكته اي كه در اظهارات برخي فعالان بازار مسكن مشهود بود اين بود كه اگر قيمتها افزايش يابد بازار مسكن بيش از پيش دچار يك ركود شديد خواهد شد و اين ركود معاملات به نفع توليد مسكن نخواهد بود.

به نظر مي رسد اين وضعيت ركودي بر بخش مسكن سازندگان مسكن را بيش از پيش دچار ترديد در ورود به بازار مسكن خواهد كرد و به احتمال زياد سرمايه هاي جديد به ساير بازارها خواهد رفت.

گزارش اشکال Top