رونق غیر تورمی بازار مسکن در بهمن 98

تحلیل بازار مسکن بهمن ماه 1398 نشان می دهد که علی رغم افزایش 24.7 درصدی تعداد مبایعات نسبت به دی ماه، قیمت ها تنها 3.8 درصد رشد داشته است.

بر اساس اعلام دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي از وضعيت بازار مسكن شهر تهران، در بهمن ماه امسال 13 هزار و 500 فقره مبايعه نامه به امضا رسيده؛ اين در حالي است كه در ماه مشابه سال قبل (بهمن 97)، تعداد معاملات مسكن 9 هزار و 531 فقره بود كه رشد 42.2 درصد رشد داشته است.

همچنين اين شاخص در ماه گذشته (بهمن 98) نسبت به ماه قبل از آن (دي ماه 98) نيز كه تعداد معاملات مسكن 10 هزار و 862 فقره بود، رشد 24.7 درصدي را نشان مي‌دهد.

متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران در بهمن ماه امسال 14 ميليون و 405 هزار و 700 تومان برآورد شده؛ اين در حالي است كه در ماه مشابه سال قبل از آن (بهمن 97) متوسط هر متر مربع واحد مسكوني 10 ميليون تومان بود كه نرخ رشد آن 43.1 درصد تعيين شده است.

نرخ رشد ميانگين قيمت مسكن در بهمن ماه نسبت به دي ماه امسال كه اين شاخص، 13 ميليون و 882 هزار و 700 تومان بود، 3.8 درصد برآورد شده است.

گران‌ترين منطقه تهران در بهمن ماه، منطقه يك با متوسط قيمت 29 ميليون و 427 هزار تومان است كه نسبت به ماه قبل از آن (دي ماه 98) حدود 800 هزار تومان كاهش قيمت داشته است.

ارزان‌ترين منطقه نيز، منطقه 18 پايتخت با متوسط هر متر 6 ميليون و 900 هزار تومان بود كه بيش از 400 هزار تومان در هر متر نسبت به دي ماه امسال رشد قيمت داشته است.

منطقه 5 تهران نيز همانند 10 ماه گذشته پُرمعامله ترين منطقه تهران در بازار مسكن بهمن ماه با 2 هزار و 161 فقره معامله و منطقه 19 با 81 فقره، كم معامله ترين منطقه پايتخت بود.

حدود 50 درصد معاملات مسكن بهمن ماه امسال (بيش از 6 هزار فقره مبايعه نامه) در 6 منطقه نخست پايتخت انجام شده كه نشان مي‌دهد علي رغم افزايش نسبي قيمت‌ها، خريداران تمايل بيشتري به خريد مسكن در نيمه شمالي پايتخت دارند.

گزارش اشکال Top