کرونا به سمت بازار مسکن می رود؟

کرونا به عنوان بیماری واگیردار، امروز یکی از مهمترین معضلات دولت‌ها در سراسر کشور است.

اين ويروس سامسونگ را به تعطيلي كشانيد و اقتصاد چين را با مشكل مواجه كرد. امروز ايرلاين‌ها نيز در ايران و سراسر دنيا از ضرر بزرگ خود سخن مي‌گويند. بازار مسكن در ايران در طول ماه پيش، يك تكان بزرگ قيمتي را پشت سر گذاشت و آن افزايش قيمت نهاده‌هاي اصلي ساختمان سازي بود. اين افزايش، به شكل مستقيم و غير مستقيم بر قيمت مسكن تاثير گذاشت.

 امروز همچنان كه برخي با ايجاد جو رواني از تاثير كرونا بر قيمت مسكن سخن مي‌گويند، كارشناسان خبره مسكن ثبات نسبي مسكن را براي باقي مانده ماه 98  پيش بيني مي‌كنند و معتقدند افزايش قيمتي در مسكن به دليل كرونا رخ نخواهد داد و مردم در مقابل جو رواني بنگاه‌دارها هوشيار باشند و وارد بازي اين افراد نشوند. برخي از كارشناسان نيزمعتقدند متقاضيان خريد مسكن، خريد خود را به فروردين موكول كنند.

سيد محمود فاطمي عقدا، استاد دانشگاه خوارزمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بيماري كرونا بر قيمت مسكن تاثير گذار است، در گفت‌و‌گو با اقتصاد آنلاين گفت: كرونا بر قيمت مسكن تاثير گذار نيست و نخواهد بود. با همتي كه دولت در ارتباط با مقابله و پيشگيري با كرونا در پيش گرفته و تلاشي كه مردم در حفظ سلامتي خود دارند، به زودي اين بيماري مهار مي‌شود.

رئيس اسبق مركز تحقيقات مسكن وزارت راه و شهرسازي در ارتباط با افزايش قيمت مسكن در اسفند گفت: ما شاهد افزايش قيمت زيادي در طلا و  ارز  از اوايل زمستان بوديم. همچنين افزايش در قيمت مصالح ساختماني و يا خدمات داشتيم كه افزايش قيمت در مسكن را در پي داشت. اين افزايش در نيمه دوم اسفند با توجه به آنكه شاهد افزايش قيمت مسكن بوديم،  به نظر نمي‌رسد افزايش بيشتري داشته باشد.

گزارش اشکال Top