عرضه جدید املاک مازاد به بازار مسکن

بانک مسکن فهرست جدیدی از املاک مازاد این بانک را منتشر و به بازار مسکن معرفی کرد.

بانك مسكن در راستاي عمل به ماموريت خود به منظور عرضه املاك مازاد به بازار مسكن و تبديل سرمايه هاي حبس شده در املاك مازاد و تمليكي به منابع مالي به منظور تامين بخشي از نقدينگي مورد نياز پرداخت تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط، ليست تازه اي از عرضه اين املاك به بازار را منتشر كرد.

بر اين اساس و در حالي كه از ابتداي سال جاري تاكنون بانك مسكن در چند مرحله اقدام به معرفي و انتشار ليست املاك مازاد قابل ارائه به بازار مسكن كرده است در مزايده جديد مربوط به نوبت دي ماه فهرست 79 دستگاه ملك تمليكي و مازاد اين بانك به بازار مسكن معرفي شده است.

اين املاك كه عمده آن ها واحدهاي مسكوني هستند با قيمت پايه كارشناسي و در قالب مزايده به متقاضيان عرضه شده اند.

در ميان اين املاك كه بخش قابل توجهي از آن ها آپارتمان مسكوني هستند مواردي از املاك صنعتي،زمين،مغازه و ساختمان تجاري،شركت صنعتي و مواردي از محل سابق شعب بانك مشاهده مي شود.

براي همه اين املاك قيمت پايه كارشناسي تعيين و روش فروش اين املاك به صورت مزايده اي تعيين شده است.بخشي از املاك عرضه شده در مزايده دي ماه املاك مازاد وتمليكي بانك مسكن مربوط به املاك تملك شده و بخش ديگري از آن ها املاك مازاد بانك مسكن است كه در راستاي ضرورت تسريع در فروش اين املاك و تبديل آن ها به نقدينگي به منظور پيشبرد بخشي از برنامه هاي تامين مالي مسكن وماموريت بانك مسكن در اين راستا به بازار مسكن عرضه شده اند.

در اين مرحله از مزايده املاك مازاد بانك مسكن املاكي در استان هاي اردبيل، اصفهان، البرز، ايلام، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، بوشهر، تهران، خراسان رضوي،خوزستان، سمنان، سيستان و بلوچستان، فارس، قزوين، كردستان، كرمان، كرمانشاه، كهگيلويه و بوير احمد، گيلان، لرستان، مازندران، مركزي ،هرمزگان و يزد معرفي شده و آماده عرضه به متقاضيان هستند.

در واقع مزايده املاك مازاد و تمليكي بانك مسكن در نوبت دي ماه مربوط به املاك واقع در 24 استان كشور است.پيش از اين نيز،هم در اين استان ها وهم در ساير استان هاي كشور مزايده هاي مربوط به عرضه املاك مازاد وتمليكي بانك مسكن انجام شده است.

به گزارش هيبنا، بانك مسكن در سال هاي گذشته، به خصوص طي دو سال اخير به منظور رفع انجماد از دارايي هاي حبس شده در املاك مازاد و تمليكي و همچنين در پي ابلاغ ماموريت سراسري وزارت اقتصاد و دارايي به بانك ها و سازمان ها براي عرضه املاك مازاد خود به بازار مسكن عملكرد قابل قبولي را در اين زمينه از خود نشان داده است.به طوريكه هم اكنون عمده اهداف تعيين شده براي عرضه املاك تمليكي و مازاد بانك مسكن به بازار و تبديل آن ها به نقدينگي در سال 98 محقق شده است.

با اين حال، در صورتي كه بازار معاملات مسكن در سال جاري در ركود قرار نداشت و از رونق معاملاتي برخوردار بود اين عملكرد به طور قطع در مقياس مطلوبتري محقق مي شد هر چند در همين شرايط فعلي نيز عمده اهداف تعيين شده در ابتداي سال براي فروش املاك مازاد و تمليكي در اختيار بانك مسكن در سال 98 محقق شده است.كارشناسان فروش اين املاك رونق بازار معاملات مسكن را يكي از پارامترهاي اصلي در رفع انجماد از سرمايه هاي حبس شده بانك ها وسازمان ها در املاك مازاد مي دانند.با اين حال،سبك سازي و عرضه املاك مازاد وتمليكي بانك مسكن همچنان يكي از اولويت هاي كاري اين بانك است.

گزارش اشکال Top