محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی

نماد‌های اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی

موارد ذيل در خصوص نماد‌هاي اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن بانك ملي اعلام مي‌شود:

1- اعتبار كليه اوراق تسهيلات مسكن بانك ملي "تملي" جهت نقل و انتقال (خريد و فروش) در بازار فرابورس از روز ۱۵ ماه ذكر شده در شرح نماد به مدت ۲ سال تقويمي است.

2- اعتبار كليه اوراق گواهي صادره جهت اخذ تسهيلات تا يك ماه پس از توقف نماد معاملاتي آن در بازار فرابورس ايران است.

3- محدوديت حجمي هر سفارش خريد (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتي اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن بانك ملي به تعداد ۲۴۰ ورقه تعيين شده است.

 

متقاضيان محترم جهت اطلاع ازساير جزئيات مي‌توانند به اطلاعيه شماره ۱۰۱۹۶/ن/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ اين شركت مندرج در سايت رسمي فرابورس ايران به نشاني www.ifb.ir مراجعه كنند.

گزارش اشکال Top