معامله گران به بازار آمدند

جدیدترین گزارش از بازار مسکن تهران آمارهای جالبی دارد؛ آمارهایی مربوط به ماه آبان که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است.

بررسي‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در آبان ماه 1398، تعداد معاملات آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران به 4100 واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل 19.5 درصد افزايش داشته است. اين درحالي است كه متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر تهران 12 ميليون و 460 هزار تومان بوده و نسبت به ماه قبل 2 درصد كاهش يافته است.

به‌عبارت ديگر، در ماه آبان نسبت به ماه مهر، قيمت آپارتمان‌هاي تهران كاهشي بوده و در همين حال تعداد معاملات بيشتر شده است.

«گزارش تحولات بازار مسكن شهر تهران در آبان سال 1398» بانك مركزي، برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور است.

آبان ماه سال گذشته شرايط چگونه بود؟

ميان آمارهاي‌هاي ماهانه و نقطه‌اي تعداد معاملات و قيمت هر متر مربع زيربناي واحدهاي مسكوني تفاوت‌هايي وجود دارد. به طوري كه آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد، در ماه مورد گزارش تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل 40.7 درصد كاهش داشته است. از سوي ديگر متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده 35.8 درصد افزايش يافته است. يعني قيمت آپارتمان‌هاي تهران نسبت به آبان ماه سال 1397 افزايش داشته و معاملات هم كم شده است.

مردم كجاي تهران بيشتر خانه خريدند؟

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان ماه سال 1398 حاكي از آن است كه از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 17.2 درصدي از كل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه‌ها را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 2 و 4 به ترتيب با سهم‌هاي 9.4 و 8.5 درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. در مجموع 74.7 درصد از كل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در آبان‌ماه امسال مربوط به 10 منطقه شهر (5، 2، 4، 10، 14، 7، 8، 15، 1 و 11) بوده و 12 منطقه باقيمانده 25.3 درصد از كل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يك متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده معادل 23 ميليون و 480 هزار تومان به منطقه 1 و كم‌ترين آن با 6 ميليون و 50 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 19.6 و 46.1 درصد افزايش نشان مي‌دهند.

وضعيت مسكن تهران از ابتداي سال تاكنون

تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران در 8 ماه ابتدايي سال 1398 حدود 39 هزار و 900 واحد مسكوني بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، 56.2درصد كاهش نشان مي‌دهد.

در اين مدت متوسط قيمت يك متر مربع بناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 12 ميليون و 680 هزار تومان بوده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 74.1 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

كدام خانه‌ها جذاب‌تر بودند؟

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده بازار مسكن بر حسب قيمت يك مترمربع بنا در آبان ماه امسال حاكي از آن است كه واحدهاي مسكوني در دامنه قيمتي «7.5 تا 9» ميليون تومان به ازاي هر متر مربع با سهم 12 درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند و دامنه قيمتي «9 تا 10.5» و «6 تا 7.5» ميليون تومان به ترتيب با اختصاص سهم 11.5 و 10.1 درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

حال و روز اجاره نشينان

بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق شهري در آبان ماه سال‌جاري مؤيد رشد به ترتيب 31.4 و 31.7 درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل است. البته آمارها نشان مي‌دهد كه آهنگ رشد شاخص كرايه مسكن در اين ماه كمتر از ماه مهر بوده است.

گزارش اشکال Top