پرفروش ترین آپارتمان ها در پایتخت کدام است؟

خانه‌های ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی با سهم ۱۵.۶ درصد از کل معاملات در مهرماه ۱۳۹۸ بازار مسکن شهر تهران، بالاترین تقاضا را در بین دامنه‌های قیمتی به خود اختصاص دادند.

از نظر ارزش كلي، خانه‌هاي ۳۰۰ تا ۴۵۰ ميليون تومان، از نظر ارزش هر متر مربع، خانه‌هاي در دامنه قيمتي ۶ تا ۱۵ ميليون تومان در هر متر مربع و از لحاظ متراژ، آپارتمان‌هاي ۵۰ تا ۶۰ متر در مهرماه سال جاري بيشترين تقاضا را در بازار مسكن شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد خانه‌هاي در گروه قيمتي ۳۰۰ تا ۴۵۰ ميليون تومان را مي‌توان در مناطق۷، ۹ تا ۲۱ و بعضي محله‌هاي دو منطقه‌ي ۴ و ۸ پيدا كرد. با اين حال بيشترين تراكم منطقه‌اي معاملات ملك در مهرماه ۱۳۹۸ به ترتيب در سه منطقه‌ ۵، ۴ و ۲ بوده كه بجز منطقه ۴ در دو منطقه‌ي ديگر شانس چنداني براي يافتن خانه‌هاي ۳۰۰ تا ۴۵۰ ميليون تومان نخواهيد داشت.

مهرماه امسال واحدهاي مسكوني در دامنه قيمتي ۶ تا ۱۰.۵ ميليون تومان در هر متر مربع ۳۳ درصد از كل قراردادهاي خريد و فروش مسكن شهر تهران را در بر گرفتند. خانه‌هاي در بازه  قيمتي ۱۰.۵ تا ۱۵ ميليون تومان در هر متر مربع نيز ۲۴ درصد معاملات را شامل شده‌اند. هم‌چنين ۵۸.۳ درصد آپارتمان‌ها با قيمتي كمتر از متوسط قيمت شهر تهران (۱۲.۷ ميليون تومان) معامله شده‌اند. به طور كلي خانه‌هاي در دامنه قيمتي ۶ تا ۱۵ ميليون تومان در هر متر مربع ۶۴ درصد معاملات شهر تهران در مهرماه  سال جاري را به خود اختصاص داده‌اند.

نكته جالب توجه اين‌كه با وجود جهش سنگين قيمت مسكن ۵.۲ درصد معاملات مربوط به واحدهاي با قيمت كمتر از ۴.۵ ميليون تومان در هر متر مربع است.

توزيع منطقه‌اي خانه‌هاي ۳۰۰ تا ۴۵۰ ميليون در تهران
محله متراژ سن و  امكانات قيمت (تومان)
جواديه ۵۴ ۵ سال ـ امكانات كامل ۴۳۴ ميليون
ياخچي‌آباد ۵۵ نوساز ـ آسانسور، پاركينگ ۴۴۰ ميليون
آهنگ ۴۷ ۶  سال ـ امكانات كامل ۴۵۰ ميليون
نواب ۶۰ ۲ سال ـ امكانات كامل ۴۰۰ ميليون
وحيديه ۴۸ ۱۶ سال ـ امكانات كامل ۳۹۵ ميليون
مهرآباد جنوبي ۵۰ ۱۵ سال ـ پاركينگ‌، انباري ۳۸۰ ميليون
نظام‌آباد ۴۵ ۷ سال ـ پاركينگ، انباري ۴۱۰ ميليون
شادآباد ۴۰ ۱۱ سال ـ پاركينگ ۲۸۰ ميليون
تهرانپارس ۵۰ ۱۵ سال ـ انباري ۴۱۰ ميليون
نارمك ۳۸ ۳ سال ـ بدون امكانات ۳۷۹ ميليون
طرشت ۵۲ ۱۵ سال ـ انباري ۴۲۰ ميليون

خانه‌هاي كوچك متراژ در صدر معاملات

توزيع فراواني تعداد واحدهاي  مسكوني معامله  شده برحسب سطح زيربنا در مهرماه ۱۳۹۸ نيز نشان مي‌دهد بيشترين سهم از معاملات به واحدهاي مسكوني ۵۰ تا ۶۰ متر مربع با سهم ۱۴.۲ درصد اختصاص داشته است. واحدهاي ۶۰ تا ۷۰ متر و ۴۰ تا ۵۰ متر مربع به ترتيب با سهم‌هاي ۱۳.۲ و ۱۱.۸ درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. مطابق اعلام بانك مركزي در مجموع در اين ماه واحدهاي مسكوني با سطح زيربناي كمتر از ۸۰ متر مربع ۵۴.۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

بيشترين معاملات در خانه‌هاي ۳۰۰ تا ۴۵۰ ميليون تومان

از سوي ديگر توزيع فراواني معاملات برحسب ارزش هر واحد حاكي از آن است كه واحدهاي مسكوني با ارزش ۳۰۰ تا ۴۵۰ ميليون تومان با  اختصاص ۱۵.۶ درصد بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهاي داراي ارزش ۴۵۰ تا ۶۰۰ و ۶۰۰ تا ۷۵۰ ميليون تومان نيز به ترتيب با اختصاص سهم‌هاي ۱۱.۸ و ۹.۷ درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفتند. در مجموع در اين ماه حدود ۵۳.۶ درصد از معاملات به واحدهاي مسكوني با ارزش كمتر از ۹۰۰ ميليون تومان اختصاص داشته است.

پرفروش‌ترين آپارتمان‌ها در پايتخت كدام است؟

تراكم تقاضا در مناطق ۵، ۲ و ۴

با وجود اين‌كه معمولا بيشترين قراردادهاي خريد و فروش به ترتيب در مناطق ۵ و ۴ تهران انجام  مي‌شود اما در مهرماه رتبه دوم به منطقه ۲ اختصاص پيدا كرد. توزيع تعداد معاملات در مناطق مختلف پايتخت حاكي از آن است كه در مهرماه ۱۳۹۸ از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران منطقه ۵ در غرب تهران با سهم ۱۵.۱ درصدي از كل معاملات بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. هم‌چنين مناطق ۲ در شمال غرب و ۴ در شمال شرق به ترتيب با سهم‌هاي ۹ و ۷.۹ درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۰.۸ درصد از كل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در مهرماه سال جاري مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتيب شامل مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۷، ۱۵، ۱، ۱۴، ۸ و ۶) بوده و ۱۲ منطقه‌ي باقي‌مانده ۲۹.۲ درصد از كل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

شكست بازار مسكن در مناطق پرتقاضا

با وجودي كه آمار مهرماه گوياي افزايش ناچيز ۰.۴ درصدي قيمت مسكن شهر  تهران است، خط سير بازار به سمت كاهش قيمت تمايل دارد. مهرماه امسال قيمت مسكن در شش منطقه از ۱۰ منطقه‌ پرتقاضاي شهر تهران ۶.۲ درصد كاهش پيدا كرد و به همين دليل رشد ۵.۴ درصدي قيمت در چهار منطقه پرتقاضا نتوانست بر معدل كل تاثير چنداني ايجاد كند. اين در حالي است كه پيش‌بيني مي‌شد با توجه به ثبات نرخ ارز، سياست‌هاي انبساطي سيستم بانكي و ورود اولين گروه از متقاضيان مصرفي به بازار مسكن شاهد رونق نسبي در بازار باشيم. كارشناسان روند قيمت‌ها در بازار مسكن را نزولي ارزيابي مي‌كنند.

قيمت مسكن در شش منطقه از مناطق ۲۲گانه شهر تهران شامل مناطق ۴، ۵، ۷، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ كه مجموعا ۴۷ درصد معاملات مسكن در مهرماه ۱۳۹۸ را به خود اختصاص دادند ۶.۲ درصد نسبت به شهريورماه كاهش يافت؛ به طوري كه متوسط  هر متر مربع مسكن در منطقه ۴ معادل ۲.۱ درصد، منطقه ۵ معادل ۶.۵ درصد، منطقه ۷ معادل ۱۲.۴ درصد، منطقه ۱۰ معادل ۳ درصد، منطقه ۱۴ معادل ۲.۷ درصد و منطقه ۱۵معادل ۱۱ درصد نسبت به شهريورماه كاهش يافت. در سوي مقابل در چهار منطقه ديگر شامل مناطق ۱، ۲، ۶ و ۸ كه جزو ۱۰ منطقه‌ي پرتقاضا محسوب مي‌شود و مهرماه ۱۳۹۸ مجموعا ۲۳ درصد معاملات شهر تهران در اين مناطق انجام شده ميانگين قيمت‌ها ۵.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزايش يافت.

مهرماه امسال متوسط قيمت مسكن در منطقه ۱ معادل ۷.۶ درصد، منطقه  ۲ معادل ۹ درصد، منطقه ۶ معادل ۰.۵ درصد و منطقه  ۸ معادل ۴.۳ درصد افزايش يافت. با اين حال در ماه‌هاي قبل قيمت خانه در اين مناطق كاهش محسوسي پيدا كرده بود و با توجه به افت ۶۴ درصدي معاملات نسبت به مهرماه پارسال، نوسانات ماهيانه قيمت در مناطق مختلف تهران نمي‌تواند ملاك مناسبي براي ارزيابي بازار مسكن باشد. شرايط كلي گوياي آن است كه بازار به  ثبات قيمتي نزديك شده اما  برخي  كارشناسان معتقدند كه تا پايان سال شيب قيمت‌ها نزولي خواهد بود.

گزارش اشکال Top